חדש בבנק הזרע – תרומות זרע לזוגות נשים

27-07-20

עקרונות הנוהל:

  1. בכדי להתייחס למטופלות כחולקות תא משפחתי לצורך תרומת זרע, יש להציג אסמכתא משפטית מתאימה (ספח תז \ הסכם נוטריון).
  2. הערכה הרפואית לכל מטופלת בפני עצמה (כגון בדיקות מקדימות והערכת רופא).
  3. בחירה או החלפת תורם זרע בהתאמה להיבטים הרפואיים של שתי הנשים.
  4. ברכישת מנות הזרע יעדכנו המטופלות כמה מנות משויכות לכל אישה (לדוגמה – זוג שרוכש 5 מנות זרע יוכל לשייך 2 מנות למטופלת אחת ו-3 לשניה). משמע, התורם משותף לזוג אולם כל מנת זרע משויכת למטופלת אחת.
  5. ניתן להעביר מנות זרע מאישה אחת לזוגתה.

לפרטים נוספים:

טלפון: 08-9779690

מייל: bathenef@shamir.gov.il