גב' מזרחי יהודית

סגנית מנהל שירותי המנהל -מרפאות החוץ

מחלקה/יחידה

​מרפאות חוץ

תחומי עיסוק עיקריים

אחראית בקרה והפקת חשבונות אמבולטוריים​