ד"ר היימן אלי

מנהל מחלקת אישפוז נוירולוגיה והמרכז לאפילפסיה