ד"ר רסין מיכל

מרכזת יחידת המחקר בהנהלת הסיעוד

מרכזת יחידת המחקר בהנהלת הסיעוד של המרכז הרפואי ובנוסף כמפקחת תורנית בשמיר "אסף הרופא" משנת 2003. בוגרת תואר שני בסיעוד מטעם החוג לסיעוד של אוניברסיטת תל אביב. ​

השכלה

2009 - קורס ניהול יישומי למנהלים במערכת הבריאות ב', בי"ס לסיעוד "וולפסון"

2003 - PhD בסוציולוגיה של הבריאות, אוניברסיטת בר- אילן

1999 - קורס על- בסיסי ברפואה דחופה, בי"ס לסיעוד "שיינברון"

1997 - M.A בסיעוד, החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל- אביב

1987 - B.A בסיעוד, ביה"ס לסיעוד "הדסה" והאוניברסיטה העברית

1987 - אחות מוסמכת, בוגרת ביה"ס לסיעוד "הדסה", ירושלים ​

ניסיון מקצועי

2003 ואילך - מרכזת יחידת מחקר, הנהלת הסיעוד - מרכז רפואי "אסף הרופא"

2003 ואילך - מפקחת תורנית - מרכז רפואי "אסף הרופא"

שנת 1990 - מ"מ אחות אחראית, מחלקה פנימית א' - מרכז רפואי תל-אביב

שנת 1989 - סגנית אחות אחראית, מחלקה פנימית - מרכז רפואי תל-אביב

שנת 1988 - אחות חדר מיון, מרכז רפואי תל-אביב

שנת 1987 - אחות חדר מיון, מרכז רפואי "רמב"ם", חיפה

שנת 1986 - אחות הוספיס, מרכז רפואי "הדסה הר הצופים", ירושלים​

ניסיון אקדמי

שנת 2008 - מנחה בכירה בדמיון מודרך ו-NLP , מכללת רטר

2007-2008 - עמיתת הוראה, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

1998-2001 - מרכזת חטיבת סיעוד המבוגר ביה"ס לסיעוד "שיינברון"

1997-2001 - מרכזת בכירה תחום מקצועי - ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"

1997-2001 - ריכוז מחזור הסבת אקדמאים- ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"

1996-2001 - ריכוז ועדת מחקר - ביה"ס לסיעוד האקדמי "שיינברון"

1996-1998 - ריכוז חטיבה עליונה - ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"

1994-2001 - ריכוז מחזור אקדמאי - ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"

1993-2001 - ריכוז סמינר קליני - ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"

1991-2001 - מדריכה קלינית, מחלקה פנימית - ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"

שנת 1992 - ריכוז מסלולי משתלמות לקראת תעודת אחות מעשית - ביה"ס האקדמי לסיעוד "שיינברון"