גב' יעל וינברג-פרנקל

התמחות במכון להתפתחות הילד במרכז רפואי מאיר ובמכון להתפתחות הילד שמיר "אסף הרופא"

תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית אוניברסיטת בן גוריון

הנושאים הקרובים ללבי הם התפתחות נפשית מוקדמת ויחסי הורה-ילד