הנפקת רישיונות קבורה

 • משרד הקבלה מנפיק רישיונות קבורה לנפטרים בביה"ח ומחוצה לו ולנפטרים בחו"ל אשר מובאים לקבורה בארץ. לשם הנפקת רישיון קבורה יש להצטייד בתעודת זהות של הנפטר. 
 • הנפקת רישיונות לנפטרים מחוץ לביה"ח - בכל מקרה של פטירה מחוץ לביה"ח ,יש להביא את הודעת הפטירה המקורית עם כל ההעתקים חתומה ע"י רופא אשר קבע את המוות. חובה שטופס ההודעה על פטירה ימולא במלואו, כולל הפרטים הדמוגרפיים של הנפטר, שעת הפטירה ותאריך הפטירה. במקרים חריגים יידרש גם אישור משטרה. 
 • הנפקת רישיון קבורה לנפטרים בחו"ל אשר מובאים לקבורה בארץ - במועד שחרור הגופה בנתב"ג, יש להמציא את הטפסים הבאים (מקור בלבד) למשרד הקבלה:
  • אישור העברת גופה לקבורה בישראל.
  • הודעת פטירה חתומה ע"י רופא כולל סיבת המוות.
  • קבלה המאשרת תשלום דמי אגרה למשרד הבריאות.
  • ניתן לקבל שוברים לתשלום במשרד קבלה.
  • במקרים בהם הנפטר היה תושב ישראל, יש למסור את תעודת הזהות שלו.