משרד קבלה ושחרור חולים

​להלן כל מה שעליכם לדעת כשאתם מגיעים למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי שמיר

כרטיס ביקור

 • ​מנהלת המחלקה - דינה אברהמי
 • סגניות מנהלת המחלקה - לילי קמפר, שרית שמחון, תמירה גולדברנר, אילנה בורגר

דבר המנהלת - צוות משרד קבלת החולים מחויב למקצועיות, שיפור וייעול מתמיד של איכות השירות הניתן למטופלים תוך מתן דגש על יחסי אנוש וגישה אתית למטופלים ומשפחותיהם המתקבלים במרכז אסף הרופא.

תחומי הפעילות העיקריים מתחלקים כדלקמן:
בשגרה: קבלה מטופלים למחלקה לרפואה דחופה ולאשפוזים, שחרור מטופלים מהמחלקה לרפואה דחופה, בקרת חיובי מיון עד להפקת חשבונות, בקרת חיובי אשפוז עד להפקת חשבונות, בקרה על חיובים דיפרנציאליים, ניהול חפצי ערך של מטופלים, גביה מחייבים, הוצאת רשיונות קבורה ותעודות פטירה
בחירום: הפעלת מערך רישום וקליטת נפגעים באירועים רבי נפגעים, הפעלת מערכת אדם באירועים רבי נפגעים

שעות פעילות, טלפונים ומיקום
מיון כללי וילדים - 24 שעות ביממה - הכניסה הראשית של המרכז (כיכר המיון)

טל:0 /08-9779911 | פקס: 08-9779909

מיון נשים ויולדות - 24 שעות ביממה - בניין כהנוב קומה 1 
טל: 08-9779070, 08-9779909/10 | פקס: 08-9779289

משרדי הקבלה, שעות הקבלה וטלפונים

 • ימים א-ה - 07:00-15:00
 • מנהלת - 6 /08-9779925
 • חשבונות מיון - 08-9779922/4
 • תעודות פטירה - 08-9779917 
 • חשבונות אשפוז - 08-9779908
 • פקסימיליה - 08-9779919/23/21

קבלה למיון

 • ​עם ההגעה לחדר המיון, יש להירשם במשרד הקבלה ולהציג תעודה מזהה. יש להציג הפניה רפואית או התחייבות כספית (קופות חולים חב' ביטוח, צה"ל), או לשלם בתום הטיפול - על-פי תעריף משרד הבריאות.
 • הסדרת התשלום מול קופ"ח בגין הטיפול, תעשה ישירות על-ידי ביה"ח
  • מבוטח שפנה לחדר מיון עם הפניה רפואית ו/או עם טופס 17, ולא אושפז
  • מבוטח שאושפז גם אם לא היה בידו מכתב רפואי ו/או טופס 17
  • נפגע עבודה, שבידו אישור ממעבידו (טופס ב.ל 250) על פגיעה בעבודה
  • נפגע תאונת דרכים - עד 48 שעות מהתאונה.
  • תלמיד, שנפגע בבית ספר, או בטיול של בית הספר ("תאונת בית ספר"), ובידו אישור מבית הספר
 • מבוטח קופ"ח שפנה לחדר המיון בשל אחד מהמצבים המפורטים להלן, פטור מתשלום בגין הטיפול בחדר המיון:
  • כל שבר חדש
  • פריקה חריפה של כתף או מפרק
  • פציעה הדורשת איחוי על ידי תפירה או אמצעי איחוי חלופי
  • שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה
  • חדירת גוף זר לעין
  • טיפול במחלות סרטן
  • טיפול במחלת המופיליה
  • טיפול במחלת סיסטיק פיברוסיס (C.F)
  • אישה שנתקפה צירי לידה
  • מי שפונה לבית חולים על-ידי אמבולנס מד"א, מהרחוב או ממקום ציבורי אחר, עקב אירוע פתאומי
  • תינוקות עד גיל חודשיים הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה (מעל 38.5C).
  • חולי דיאליזה
  • תקיפה מינית
  • אלימות במשפחה

שחרור מהמיון

 • עם קבלת ההחלטה על שחרור מחדר המיון, על המטופל לפנות למשרד הקבלה להשלמת הסידורים המשרדיים והכספיים, כשבידו סיכום רפואי המפרט את מהלך הטיפול שניתן, וההוראות להמשך טיפול. מידע על הסידורים המשרדיים במקרה של אשפוז מחדר המיון - בעמוד אשפוז - קבלה ושחרור.
 • מטופל, שהתשלום בגין הטיפול במיון שקיבל לא הוסדר באחת מהאפשרויות שפורטו לעיל, יידרש להמציא למשרד המיון שבו טופל התחייבות כספית מהמבטח, או תשלום בגין הטיפול בתוך 120 יום ממועד השחרור.
 • תשלום כספי - באמצעות כרטיס אשראי (גם טלפוני), מזומן, המחאה או מטבע זר.

שירותים ייחודיים

יולדות - אחראית גב' עליזה פרץ - 08-9779070

 • במשרד קבלת יולדות ונשים יש להציג תעודת זהות. רישום היילוד, הנפקת מספר זהות, הודעה על לידת חי, ודיווח ראשוני למוסד לביטוח לאומי מתבצעים ע"י צוות משרד קבלה במחלקת יולדות בימים א' - ה', בכניסה למיון יולדות וחדרי לידה. יש לבצע את הרישום בהקדם במהלך הימי הראשונים לאחר הלידה ולפני השחרור הביתה.
 • היולדות מתבקשות להגיע לביה"ח עם המסמכים הבאים
  • תעודת זהות של היולדת ושל הבעל, עם הספחים
  • תיירות / עובדות זרות - חובה להציג דרכון
  • מס' חשבון בנק של היולדת או חשבון בנק משותף. 

אין אפשרות לתת את תעודת הזהות של היילוד ללא תעודת זהות של היולדת.

הנפקת רישיונות קבורה - אחראית גב' סמדר צור - 08-9779917

 • משרד הקבלה מנפיק רישיונות קבורה לנפטרים בביה"ח ומחוצה לו ולנפטרים בחו"ל אשר מובאים לקבורה בארץ. לשם הנפקת רישיון קבורה יש להצטייד בתעודת זהות של הנפטר. 
 • הנפקת רישיונות לנפטרים מחוץ לביה"ח - בכל מקרה של פטירה מחוץ לביה"ח ,יש להביא את הודעת הפטירה המקורית עם כל ההעתקים חתומה ע"י רופא אשר קבע את המוות. חובה שטופס ההודעה על פטירה ימולא במלואו, כולל הפרטים הדמוגרפיים של הנפטר, שעת הפטירה ותאריך הפטירה. במקרים חריגים יידרש גם אישור משטרה. 
 • הנפקת רישיון קבורה לנפטרים בחו"ל אשר מובאים לקבורה בארץ - במועד שחרור הגופה בנתב"ג, יש להמציא את הטפסים הבאים (מקור בלבד) למשרד הקבלה:
  • אישור העברת גופה לקבורה בישראל.
  • הודעת פטירה חתומה ע"י רופא כולל סיבת המוות.
  • קבלה המאשרת תשלום דמי אגרה למשרד הבריאות.
  • ניתן לקבל שוברים לתשלום במשרד קבלה.
  • במקרים בהם הנפטר היה תושב ישראל, יש למסור את תעודת הזהות שלו. 

חיילים

 • אשפוז חיילים - במקרה של חיילים המתאשפזים במחלקות קיימת חובת דווח במהלך כל שעות היממה היום לר"מ 2 במרכז. הדיווח כולל בירור פרטים על מצב החייל, אבחנת האשפוז ובירור אם משפחתו יודעת על מקום הימצאו.
 • שחרור חיילים - שחרור חולים חיילים מתבצע כפי שמתבצע שחרור חולים אזרחים: עדכון כרטיס האשפוז שלהם בסידור כספי על חשבון צה"ל, והפנייתם להמשך טיפול בר"מ 2.

קבלה לאשפוז - מטופלים מוזמנים

 • ​מטופלים המוזמנים לאשפוז יבצעו רישום באשנבי הקבלה
 • רישום במשרד הקבלה מותנה בהצגת תעודה מזהה
 • על המטופל להציג זימון מהמחלקה וטופס התחייבות כספית (קופות חולים, צה"ל, משרד הביטחון)
 • מטופל ללא סידור כספי יחתום במעמד הקבלה על טופס התחייבות המסדיר את תנאי התשלום במידה ולא תתקבל התחייבות כספית תקינה בעבור האשפוז
 • תעריף החיוב יקבע בהתאם לתעריף משרד הבריאות 
 • חיילים - אין לקבל חייל לאשפוז אלקטיבי ללא הפנייה/ התחייבות מתאימה משלטונות צה"ל/ ר"מ 2 
 • ככלל, מומלץ לא להגיע לאשפוז מתוכנן עם חפצי ערך