קבלה לאשפוז - מטופלים מוזמנים (אלקטיביים)

  • מטופלים המוזמנים לאשפוז יבצעו רישום באשנבי הקבלה.
  • רישום במשרד הקבלה מותנה בהצגת תעודה מזהה.
  • על המטופל להציג זימון מהמחלקה וטופס התחייבות כספית (קופות חולים, צה"ל, משרד הביטחון).
  • מטופל ללא סידור כספי יחתום במעמד הקבלה על טופס התחייבות המסדיר את תנאי התשלום במידה ולא תתקבל התחייבות כספית תקינה בעבור האשפוז.
  • תעריף החיוב יקבע בהתאם לתעריף משרד הבריאות.
  • חיילים - אין לקבל חייל לאשפוז אלקטיבי ללא הפנייה/התחייבות מתאימה משלטונות צה"ל/ר"מ 2.
  • מומלץ לא להגיע לאשפוז מתוכנן עם חפצי ערך.