חוק סיעוד

תנאים ותקנות

על פי החוק, גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה, גרים בבית ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום - יום (כגון: להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב) - וכן לקשישים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.

לאחר קבלת התביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי, במידה ויימצא שהמבוטח עונה על מספר תנאים, יבדוק איש מקצוע את המבוטח בביתו בכדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה לה הוא זקוק.

על פי תוצאות הבדיקה יחליט המוסד לביטוח לאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה וכן את תקופת הזכאות. מידע על החברות סיעוד באתר הביטוח לאומי.

אם המבוטח אינו עונה על התנאים, יודיע המוסד לביטוח לאומי בכתב שתביעתו נדחתה.
ניתן לפנות לעו"ס ביה"ח לקבלת מידע.

עובדים זרים

היתר להעסקת עובד זר ניתן למי שזכאים לכך על פי החוק. לא כל הרוצים זכאים להעסיק עובדים זרים. לשם כך נקבעו חוקים ותקנות. חל איסור חמור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר נכה או חולה סיעודי שאינו מסוגל לתפקד באופן עצמאי לפי קביעת שירות משרד התעשייה, התעסוקה והמסחר.

טלפון יחידת הסמך: 1700707147 ימים א', ג' 08:30-12:00.

חברות הסיעוד השונות המתמחות בהבאת עובדים זרים מסייעות למשפחות בכל התהליך ומדריכות אותן בסבך הביורוקרטיה. הביטוח הלאומי בוחר מידי שנה באמצעות מכרז את חברות הסיעוד שיספקו שירותי סיעוד והגשת בקשות להיתר העסקת עובד זר.​