זימון תורים - מרפאות חוץ

המוקד פעיל בימים א'-ה'

(למעט ימי ו' וערבי חג)

שעות פעילות: 08:00-15:00

טלפון 

פקס 

מייל

מרפאה לבריאות הנפש  08-9779594 08-9779597 ingac@shamir.gov.il
מרפאה פריון הגבר    08-9779690  08-9779691 ycohen@shamir.gov.il
מרפאה שיניים  08-9779658 08-9779659 oams@shamir.gov.il
מרפאה אלרגיה אימונולוגיה וריאות ילדים 08-9779817 08-9779821 shiranmo@shamir.gov.il
מרפאה אסתטיקה  08-9779397 08-9779398 talid@shamir.gov.il
מרפאה פה ולסת   08-9779657 08-9542062 oams@shamir.gov.il
מרפאה נפרולוגיה 08-9779383 08-9779705 smadardk@shamir.gov.il
מרפאה ראומטולוגיה 08-9779700  08-9779706 rivkam@shamir.gov.il
מרפאה אשפוז יום מבוגרים  08-9779700 08-9779706 rivkam@shamir.gov.il
מרפאה המטולוגיה  08-9779760 08-9779772 hemato_mail@shamir.gov.il
מרפאה אונקולוגיה 08-9779710 08-9779714 galit_b@shamir.gov.il
מרפאה ילדים -אפילפסיה 08-9779165 08-9779705 ish-yom_yeladim@shamir.gov.il
מרפאה ילדים -אשפוז יום, אורולוגיה, אנדו, סכרת, נפרולוגיה, נוירולוגיה וכירורגיה 08-9779150 08-9779156 ish-yom_yeladim@shamir.gov.il
מרפאה זכרון  08-9779823  08-9779758