תזונה למטופלים במרפאה נפרולוגית - מרפאה

במרפאה מטופלים חולים בשלבים השונים של מחלות כליה, מטרות הטיפול התזונתי הן לשמר ו / את קצב התפקוד הכלייתי, תוך שמירה על מצב תזונתי תקין. למימוש מטרות אלו, מומלצות הנחיות תזונתיות מתאימות הניתנות בהתאם לבדיקות דם, מצב רפואי ותזונתי של המטופל.