שמיעה ודיבור - מכון

המכון כולל הערכת שמיעה, הערכת טנטון, ייעוץ להתאמת מכשירי שמיעה, סינון שמיעתי ביילודים ואבחון בעיות בדיבור.​

הערכת שמיעה

הערכת שמיעה בילדים ומבוגרים, נעשית בעת חשד להפרעה בשמיעה. מטרתה, לתת מידע על מצב השמיעה ורמת הירידה בשמיעה ואופייה, כמו גם לאפשר קביעת הטיפול הנדרש לשם שיקום. הערכת השמיעה כוללת שני סוגים עיקריים של בדיקות: התנהגותיות ואובייקטיביות.

א. בדיקת שמיעה התנהגותית - בדיקה שמצריכה שיתוף פעולה של הנבדק. היא מתבצעת בחדר האטום, באמצעות אודיומטר ואוזניות/רמקולים, באופן המותאם לגיל הנבדק. בבדיקה, נקבעים ספי השמיעה לגירויים שמיעתיים, בטווח התדרים 250Hz-8000Hz. בסוף הבדיקה, מתקבל תרשים 'אודיוגרמה', המתאר את מצב השמיעה. במקרים מיוחדים וע"פ המלצת הרופא המטפל, ניתן להרחיב את בדיקת השמיעה למבוגרים, גם לתדרים הגבוהים עד 20000Hz.

ב. בדיקות שמיעה אובייקטיביות אלקטרופיזיולוגיות - בדיקות שאינן דורשות שיתוף פעולה מצד הנבדק:

  • בדיקת טימפנומטריה ורפלקס אקוסטי - הערכה ורישום שמיעתי של האוזן התיכונה.
  • בדיקת הדים קוכליאריים (OAE) - בדיקה להערכת תפקוד האוזן הפנימית (הקוכליאה), באמצעות רישום גלי קול, המוחזרים מהקוכליאה, בתגובה לגירוי אקוסטי.
  • בדיקת פוטנציאלים מעוררים, Auditory Brainstem Response- ABR) BERA) - רישום הפעילות החשמלית של עצב השמיעה, באמצעות אלקטרודות, מרמת הקוכליאה עד לגזע המוח. הבדיקה מספקת מידע אובייקטיבי, הן על התפקוד הנוירולוגי של מסילות השמע והן על סף השמיעה.​

הערכת טנטון

טנטון הוא תחושה של רעש/צלצול/קול באוזן או בראש, ללא גירוי חיצוני, כתוצאה ממגוון רחב של הפרעות. מטרת הבדיקה היא לאפיין את הטנטון, עליו מתלונן המטופל. הבדיקה מתבצעת בתא האטום, באמצעות אוזניות, ובמהלכה מושמעים לנבדק צלילים בתדרים שונים ובעוצמות שונות. ​

ייעוץ וסינון שמיעתי

במסגרת המכון, ניתן ייעוץ להתאמת מכשירי שמיעה, על סמך ממצאי בדיקת השמיעה.
המכון מפעיל ומפקח על פרויקט סינון שמיעה במחלקות היילודים והפגים. הערכת השמיעה, מיד לאחר הלידה, מיועדת לאיתור לקויות שמיעה בשלבים המוקדמים ביותר, על מנת לאפשר התערבות שיקומית מיידית. כך, גדלים הסיכויים להצלחת השיקום השמיעתי ומניעת חסרים בתחומי התקשורת, השפה והדיבור. הבדיקה מתבצעת באמצעות בדיקות אלקטרופיזיולוגיות אובייקטיביות, שאינן פולשניות או מכאיבות (OAE ו-AABR). הפרויקט כולל בירורים ואבחונים נוספים המתקיימים במכון, עבור אותם יילודים, אשר עברו בהצלחה את בדיקות סינון השמיעה.​

בעיות בדיבור

במכון מתבצע אבחון בעיות דיבור וטיפול בהן, בעיקר הפרעות קול. הפרעת קול מוגדרת, כאשר גובה הטון, העוצמה או האיכות של הקול, מסבים את תשומת לב המאזין או מפריעים לקליטת תוכן הדברים הנאמרים, או כאשר הדובר חש כאב ואי נוחות בגרון בזמן דיבור.
הפרעות קול רבות, במיוחד אלה שמקורן בשימוש לא נכון במערכת הפקת הקול, משתפרות בצורה משמעותית ואפילו נעלמות בעזרת טיפול והדרכה, הניתנים ע"י קלינאי תקשורת. הטיפול עוסק בדרכי השמירה על מנגנון הקול, לימוד והפנמת טכניקה נכונה של דיבור הכוללת: נשימה סרעפתית, שימוש בטון ובעצמה מתאימים, התחלות רכות והשלכה קדמית של הקול.
תהליך האבחון והטיפול מלווה בהערכה רפואית ובשיתוף פעולה עם מרפאת אף, אוזן גרון. בנוסף, צוות המכון מייעץ למחלקות האשפוז בנושא הפרעות בליעה וכלכלת זונדה.