MRI באבחון טרום מילדותי

עקב התקדמות טכנולוגית בשנים האחרונות, ניתן לבצע בדיקת MRI לעוברים במהלך ההיריון. הבדיקה משמשת תוספת לאמצעי האבחון הקיימים ולא מהווה תחליף ל- US ולבדיקות הגנטיות. עד כה אין מידע על סיכונים לעובר ולאם, אשר נגרמים עקב הבדיקה, ולכן הבדיקה מאושרת לביצוע בכל העולם, כולל בארצות הברית. 

מתי נשתמש ב- MRI בהיריון

גם היום בדיקת הבחירה לאבחון טרום מילדותי הינה אולטראסאונד. בדיקת ה- US קלה לביצוע, המכשיר זמין בכל מרפאה והתשובה המתקבלת מהבדיקה מספקת ברוב מוחלט של המקרים. כאשר בבדיקת ה- US מתגלים קשיים באבחון, למשל: מומים עדינים במוח העובר, חשד לאירוע איסכמי במוח, חשד לזיהום העובר מהאם לעובר ובמומים משולבים של המוח ושל עמוד השדרה, בדיקת ה- MRI עוזרת לאפיין את הממצאים. בדיקת ה- MRI רגישה יותר מבדיקת ה- US במומים עדינים ובמצבים זיהומיים.

בדיקת ה- MRI מתבצעת לרוב בשליש השלישי של ההיריון, חלקן כבר בשבועות מוקדמים יותר -השבוע ה-20 להיריון ואילך. 

עצם ההוספה של בדיקה נוספת ל- US עם מידע נוסף, עוזר הן לצוות הרפואי והן להורים לקבל החלטות לגבי המשך ההיריון.​

לפני הבדיקה

לפני הבדיקה, יש להימנע מאכילה ומשתייה של נוזלים עם סוכר: מיץ, קולה וכו'. במהלך הבדיקה, האם שוכבת על הגב או מעט על צד שמאל, ללא תזוזה. קיים קשר רציף עם הצוות הרפואי המבצע את הבדיקה לאורך כל מהלך הבדיקה. אין צורך בנטילת תרופות כלשהן, כולל תרופות להרגעה, שכן המהירות של המכשיר עצמו מבטלת ברוב המקרים את הנזקים מהתזוזה של העובר, גם אם הוא בוחר שלא לשתף פעולה. ​

לאחר הבדיקה

לאחר הבדיקה מתקיימת שיחה קצרה, ללא מסקנות מוחלטות, שכן הדרך לגמר האבחון ארוכה. לרוב, לאחר מספר שעות, הפענוח מוכן ומתקיימת שיחה נוספת בה מועברות המסקנות מהבדיקה להורים. בידי ההורים נשארים תקליטור הבדיקה ופענוח מודפס.

השלב הנוסף של הבדיקה הוא דיון משותף במקרים, בפורום מורחב של הצצות, הכולל רופאי נשים, רופאי ילדים ונוירולוגי - ילדים, גנטיקאים ורופאי דימות. הדיון מתקיים לפי צורך בימי חמישי, ובסיומו מועברות המסקנות המתקבלות להורים. חשוב לדעת: המשמעות של בדיקת ה- MRI נחקרת בשנים אלו, ולכן לא לכל המקרים יש תשובה חד משמעית. כדי להבין את המשמעות לעתיד, הצוות המייעץ כולל גם את הצוות הנוירולוגי לילדים. ​