ICSI

ICSI (מיקרומניפולציה) הוא קיצור של Intracytoplasmic Sperm Injection שפירושו הזרקה של תא זרע בודד לביצית

​ICSI (מיקרומניפולציה) היא פעולה שמתבצעת על ידי האמבריולוג/ית במעבדה תחת הגדלה של מיקרוסקופ, בה נשאב תא זרע בודד ומשותק לתוך פיפטת הזרקה ומוזרק ישירות לתוך הביצית שנשאבה בעזרת מכשיר הנקרא מיקרומניפולטור.

בעזרת שיטה זו ניתן להפרות ביציות עם זרעונים בודדים וכך להתגבר על ליקויי זרע קלים עד חמורים (ספירת זרע נמוכה, תנועתיות ירודה, מבנה לא תקין של תא הזרע). הטיפול מספק פתרון לזוגות שלא יכולים להרות בדרך אחרת.

כ-18 שעות לאחר הזרקת הזרע לביצית, ייבדקו ההפריות על ידי נוכחות שני קדם גרעינים (pronuclei) בציטופלסמה של הביצית ולאחר כ-24 שעות נוספות תיבדק חלוקת הביצית והפיכתה לעובר.