MRI עוברי

מכון האולטרה סאונד עובד בשיתוף פעולה הדוק עם מכון הדימות. במסגרת שיתוף פעולה זה מבוצעת בדיקת MRI לעובר. הבדיקה נחשבת לבטוחה בהריון ותורמת לאבחון מומים עובריים בייחוד בנושא התפתחותו של המוח.