בדיקה להתאמת טיפול בחולים בעלי מחלת עיניים

Age Related Macular Degeneration הינו הגורם המוביל לעיוורון בעולם המערבי. המחלה מושפעת מגורמים סביבתיים (דוגמת עישון, BMI מוגבר) וגורמים גנטיים.

AMD

​Age Related Macular Degeneration, או בשם המקוצר AMD, הינו הגורם המוביל לעיוורון בעולם המערבי. המחלה מושפעת מגורמים סביבתיים  (דוגמת עישון, BMI מוגבר) וגורמים גנטיים. למחלה יש שני שלבים עקריים: השלב המוקדם/ יבש, עם הפרעה קלה-בינונית בתיפקודי הראייה

(85% מהחולים), והשלב המתקדם/רטוב, המאופיין בהרס של מרכז הראייה (Macula).כיום, הטיפול במחלה מותאם לשלבי המחלה השונים.

קיימת שונות גדולה בתגובת החולים לטיפולים אלו שחלקה מוסבר על ידי גורמים גנטיים אותם אנו יודעים לזהות.

 בדיקה במעבדה הפרמקוגנטית בשמיר (אסף הרופא).

​המעבדה הפרמקוגנטית בשיתוף עם דר' פרס ממחלקת עיניים מכוונים להתאמת טיפול לחולי ניוון מקולרי של הגיל המבוגר על פי איפיון גנטי.

מאמרים מקצועיים 

Cigarette Smoking Strongly Modifies the Association of LOC387715 and Age-Related Macular Degeneration

Heritability and Genome-Wide Association Study to Assess Genetic Differences between Advanced Age-Related Macular Degeneration Subtypes

Association of ARMS2 Genotype With Bilateral Involvement of Exudative Age-Related Macular Degeneration

Toward Personalized Medicine for Age-Related Macular Degeneration

Cumulative Effect of Risk Alleles in CFH, ARMS2, and VEGFA on the Response to Ranibizumab Treatment in Age-Related Macular Degeneration

Impact of Loading Phase, Initial Response and CFH Genotype on the Long-Term Outcome of Treatment for Neovascular Age-Related Macular Degeneration

Association between Variant Y402H in Age-Related Macular Degeneration (AMD) Susceptibility Gene CFH and Treatment Response of AMD: A Meta-Analysis

Complement factor H genotypes impact risk of age-related macular degeneration by interaction with oxidized phospholipids

Vitamin E and the Risk of Prostate Cancer