Plavix

למעלה מ- 30,000 איש בישראל לוקים מדי שנה בתסמונת כלילית חריפה שמשמעה הפרעה או חסימה בזרימת הדם בעורק הכלילי, העורק שמספק דם ללב. התקף לב, שהוא אחד מצורות הביטוי הקשות של התסמונת הכלילית החריפה, נגרם כתוצאה מהיווצרות קריש דם החוסם את חלל העורק. כ-40%-50% מהלוקים בהפרעה או חסימה בשריר הלב עלולים למות בתוך שעה או פחות מרגע הופעת הסימפטומים.

פלויקס (Plavix)

פלויקס (Plavix) היא תרופה מהדור החדש, שנועדה לסייע בהפחתה של אירועים הגורמים להפרעה באספקת הדם התקינה לאיבר, כדוגמת שבץ מוחי ואירועי לב. התרופה מבוססת על רכיבים המעכבים יצירת קרישי דם, אשר הוכחה במחקרים קליניים כמפחיתה אירועים לבביים ומוחיים. פלויקס יעילה גם במקרים של סתימת עורקים מלאה.

לאחרונה פורסם כי איגוד הבריאות העולמי (FDA) ממליץ לחולים המקבלים פלויקס לבצע בדיקה לאפיון גנטי של הגן האחראי לייצור האנזים CYP2C19, המעורב בפירוק התרופה והפיכתה למרכיב הפעיל. כאשר פעילות האנזים חסרה, הטיפול אינו יעיל. בגן זה קיים שינוי גנטי המאפשר פעילות תקינה של האנזים, ועוד שני שינויים גנטיים האחראיים לכ-85%  מהמקרים בהם קיימת פעילות לקויה של האנזים.

"בדיקה במעבדה הפרמקוגנטית בשמיר "אסף הרופא

במעבדה הפרמקוגנטית במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), ניתן לבצע בדיקה מקיפה הכוללת את כל השינויים הגנטיים הידועים כיום, ולקבוע איזה סוגי שינויים גנטיים נושא הנבדק המועמד לטיפול בתרופה פלויקס  ולטפל בהתאם.