הצוות

רופאי המערך ההמטולוגי

אנשי צוות נוספים

  • גב' נורית שלי - עובדת סוציאלית
  • מר דוד מעוז ישראל - פסיכולוג
  • גב' חני מיכאלי - אחות אחראית, מכון המטולוגי
  • גב' רוזי טואיטו - אחות אחראית, אישפוז יום
  • גב' בר סמברנו - מזכירת המכון