טיפול בוויסות חושי

​​​​​מהו וויסות חושי?

וויסות חושי הינו תיאור מצב בו כלל החושים של האדם פועלים באופן הרמוני ומאפשרים לנו תפקוד מיטבי. 
כידוע, קיימים חמישה חושים: שמיעה, ראייה, טעם, ריח ומגע. לאלו נוסיף את תחושת התנועה והתחושה העמוקה של הגוף. כלל החושים קולטים מידע מהסביבה באופן רציף. אנו שומעים, רואים, חשים בכל רגע נתון. כמות המידע אשר נקלטת במוחנו עצומה. לשם תפקוד מיטבי נדרש סינון ועיבוד יעיל של כל המידע.  
קשיים בוויסות החושי מתארים מצב בו אין פעילות הרמונית יעילה, המוח לא מצליח להתמודד בצורה יעילה עם כלל המידע המתקבל. 
קשיים בוויסות החושי יכולים להתבטא ברגישות יתר כגון רגישות שמיעתית לרעשים או תת תגובתיות לגירוי למשל חוסר תשומת לב כאשר הפנים מלוכלכים לאחר הארוחה. הדפוס השלישי הינו חיפוש חושי בו האדם מחפש ללא הרף הזדמנויות לפעילות המערבת תחושה, למשל פעילות ספורטיבית בתדירות גבוהה לאדם מבוגר או השתוללות לילד צעיר. 
התערבות ריפוי בעיסוק בקשיים של רקע וויסות חושי:
08-9779960 

התערבות ריפוי בעיסוק בקשיים של רקע וויסות חושי

לא ניתן לשנות פרופיל חושי. ילד עם רגישות תחושתית יגדל להיות מבוגר עם רגישות. עם זאת ניתן לשפר את יכולת ההסתגלות לגירוי, לשינויים ולקדם בכך תפקוד עצמאי. 
בטיפול ריפוי בעיסוק נתמקד בקשיים התפקודיים הנובעים מקשיי הוויסות ונתמקד בהשתתפות והסתגלות של הילד הנבדק.

  • נבצע הערכה של הפרופיל החושי באמצעות ראיון, תצפית ושאלונים פורמליים לשם הבנת הפרופיל החושי
  • נבצע הערכת תפקוד הילד והאם ישנן מגבלות בתפקוד הנובעות מקשיי וויסות חושי
  • נמפה ונבנה פרופיל חושי
  • בהתאם לצורך נמליץ על התערבות טיפולית
  • ניתן הדרכה למטפלים העיקריים של הילד, בבית ובגן לשם ביצוע התאמות סביבה אשר יקלו ויאפשרו השתתפות בפעילויות יום יום ותפקוד מיטבי
  • מליץ ונתאים אביזרי עזר במידת הצורך 

כל פנייה למכון נעשית בהפניית רופא ילדים של קופ"ח בה מבוטח הילד.
ילד אשר יוזמן למכון להתפתחות הילד יעבור בדיקת רופא נוירולוג ובהתאם להמלצותיו יופנה להערכת ריפוי בעיסוק. קישור לדף "המכון להתפתחות הילד מרכז רפואי שמיר"
טלפון המכון להתפתחות הילד: 08-9779944
טלפון שירות ריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד: 08-9779960 

דרכי פנייה לריפוי בעיסוק – מכון להתפתחות הילד

​כל פנייה למכון נעשית בהפניית רופא ילדים של קופ"ח בה מבוטח הילד.
ילד אשר יוזמן למכון להתפתחות הילד יעבור בדיקת רופא נוירולוג ובהתאם להמלצותיו יופנה להערכת ריפוי בעיסוק. קישור לדף "המכון להתפתחות הילד מרכז רפואי שמיר "
טלפון המכון להתפתחות הילד: 08-9779944
טלפון שירות ריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד: 08-9779960

לנייר עמדה בנושא לחץ כאן

למידע במידה לחץ כאן