פורום המחקר של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

ברוכים הבאים לפורום המחקר

של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) 

הפעילות המחקרית והאקדמית מהווה נדבך מהותי וחיוני במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

פעילות זו הולכת ומתעצמת הן בהיקפה והן באיכותה ושותפים לה חוקרים וחוקרות רבים מכל גווני הפעילות המחקרית:

מחקר קליני, בסיסי ומחקר משולב.

פורום המחקר מציע במה מקומית לחשוף, להיחשף ובעיקר להתניע שיתופי פעולה בתוך ומחוץ למרכז הרפואי שלנו.

במסגרת הפורום מתקיימות פגישות מחקר חודשיות בהם דנים במחקרים חדשים בהתהוות, מוצגת פעילות מחקרית בחטיבות השונות וניתנת במה להרצאות עדכון של טובי החוקרים בישראל

פורום המחקר מקדם בברכה את חוקרי אסף הרופא וחוקרים חיצוניים ומברך אותם על פעילותם הפורה.

בהצלחה לכולנו!

ועדת ההיגוי

פרופ' מיכה רפופורט

דר' מיה קורן-מיכוביץ

פרופ' שי אפרתי

 

An intensive and rapidly growing research activity is taking place in the expanding academic medical center of Shamir (Assaf harofeh).

This activity involves a growing number of basic and clinical researchers and occurs across the various clinical and laboratory divisions.

The Research Forum was established in order to facilitate and promote the internal and external interaction and scientific collaborations of our research community.

Research Forum activity includes monthly meeting during which new and evolving research projects and initiatives are presented and discussed and update cutting edge seminars given by renowned invited speakers.

Our forum welcomes all local and external researches from students to established principal investigators and wishes you intense and fruitful research activity and interaction.

Steering committee

Prof. M. Rapoport MD

Dr M. Koren-Michowitz MD

Prof. S. Efrati MD