סגל קורס POCUS

הקורס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול