גב' אריאב פרחיה

אחות אחראית במכון הגסטרו

מחלקה/יחידה

​מכון הגסטרו

השכלה

2004 - קורס גסטרו באוניברסיטת תל אביב (היחידה ללימודי המשך)

1996 - קורס מנהל

1992 - קורס טיפול נמרץ ילדים 

1979-1983 - לימודים בבית הספר לאחיות, "אסף הרופא" ​

ניסיון קליני

2003 ואילך - אחות אחראית במכון הגסטרו ב"אסף הרופא" 

2001-2003 - אחראית מחלקת יילודים

1990-2001 - אחות וסגנית במחלקת ילדים א' (כירוגית ילדים וטיפול נמרץ ילדים)

1983-1990 - אחות אחראית, מרפאת קיבוץ חולדה