תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר המידע לחולה של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) (להלן: מרא"ה). השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים בהסכם שלהלן.
השימוש, במידע  ובשירותי האתר, מעיד על  הסכמה להגבלות המפורטות בהסכם.

זכויות קניין רוחני

​מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, הנן של מרא"ה.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המופיעים באתר בלא קבלת הסכמת מרא"ה מראש ובכתב.

מדיניות פרסום

​אתר האינטרנט של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) אינו נתמך ע"י גורם מסחרי. האתר אינו מפרסם מוצרים או שירותים רפואיים השייכים לגורם מסחרי.

תנאי שימוש

​אתר המידע מציג שירותי מידע למטרת חינוך ועדכון. הכתוב באתר אינו מהווה  תחליף לחוות דעת מקצועית או ייעוץ עם מומחה. במידה ויש לך שאלה רפואית, עליך לפנות למומחה או גורם מקצועי אחר.אחריות השימוש במידע המופיע באתר היא על המשתמש בלבד. מרא"ה אינו אחראי לשום תביעה דרישה או פגיעה שקרתה כתוצאה משימוש במידע שבאתר.
במסגרת האתר קישורים לאתרים אחרים לנוחיות המשתמש. מרא"ה אינו אחראי לאמינות התכנים באתרים חיצוניים.

שמירה על פרטיות

​במרכז הרפואי שמיר "אסף הרופא, (מרא"ה) אנו מחויבים להגנה על פרטיות וסודיות המשתמשים באתר.
רוב חלקי האתר אינם דורשים מתן מידע אישי על שמשתמש.
לעיתים עלינו לקבל מידע לצורך מתן השירות המבוקש.
במסירת מידע אישי דרך דוא"ל  יש לזכור שמסרים אלקטרוניים ניתנים לצפייה על ידי משתמשים אחרים ברשת בזמן העברה.
המרכז הרפואי לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות ע"י אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

מקום השיפוט והדין החל

​על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשרו לתקפותו/ פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוזות תל-אביב וחיפה בלבד.

​                                                                              בכבוד רב

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)