מערך אמבולטורי - מרפאות ומכונים

המערך האמבולטורי מספק שירותים רפואיים ושירותים רפואיים נלווים בתפיסה של "מרפאת מומחים רב מקצועית", ע"י מיטב המומחים, בטיפולים רב תחומיים (שילוב מומחים מהתמחויות שונות) ובהמשכיות המעקב מהאשפוז למרפאות ומהמרפאות לאשפוז.
בשנה האחרונה נרשמו במערך האמבולטורי מעל חצי מיליון מבקרים.