מטרות המרכז

  • שיפור איכות הרפואה בישראל וקיצור עקומת הלמידה למתמחים, לרופאים ולצוותי הסיעוד.
  • הנגשת הכלים הרפואיים המתקדמים ביותר לכלל הצוותים, במטרה להכינם לתרחישי אמת בהם הם עשויים להיתקל במהלך עבודתם.
  • הקמת סביבה מבוקרת, תומכת ונקייה מרעשים לתרגול רפואי נכון, מדויק ומקצועי.
  • שיתוף ידע מקצועי בין הרופאים לתרגול ושימור יכולותיהם המקצועיות של הרופאים ואנשי הצוות, לצד לימוד והיכרות עם הידע שצברו אחרים.