אתיקה במרכז הרפואי

הקשר בין איש צוות רפואי למטופל עומד ביסוד מערכת הבריאות ומבוסס ברובו על קודים וכללים אתיים, לאומיים ובינלאומיים. המנהלים והצוות במרכז הרפואי אסף הרופא פועלים לאור מסגרת אתית מוגדרת זו, המעוגנת גם בחוקי המדינה ובהוראות הרגולטור ונהליו.

במרכז הרפואי פועלת ועדת אתיקה שחבריה מונו על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, ותפקידיה מוגדרים בחוק זכויות החולה (1996). שמות חבריה מצויים בהנהלת המרכז הרפואי. 

  מדיניות הנהלת המרכז הרפואי נשענת על החוק במדינת ישראל בנושא הארכת חיים וקדושת החיים. בימים אלו החלה עבודתה ועדת "החולה הנוטה למות" שמטרתה ליישם את זכויות המטופל עם מחלה חשוכת מרפא הנמצא בסוף חייו ולדאוג לו לאיכות חיים מיטבית בתקופה הזו. הפעילות היא במסגרת חוק "החולה הנוטה למות" (2005).

 בתחום הניסויים הקליניים פועלת במרכז הרפואי ועדת "הלסינקי" מוסדית שתפקידה בדיקה, בקרה ואישור של מחקרים רפואיים בבני אדם, והיא פועלת מתוקף תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם, 1980) ונוהל משרד הבריאות (2006) בנושא.

לשאלות ומידע נוסף בתחום האתיקה הרפואית ניתן לפנות במכתב לפניות הציבור של המרכז הרפואי.