מוקד מידע וזימון תורים

המידע שבאפשרותך לקבל באמצעות מוקד מידע וזימון תורים:

שאלות בנוגע למרפאות / מכונים
שעות וימי פעילות ודרכי הגעה
מענה על מגוון השירותים והבדיקות שאנו מציעים
אילו מסמכים נדרשים ואפשרויות שניתנות למימון הביקור
בנוסף, אנו מפעלים מערכת שמאשרת טלפונית את קבלת הפניה שנשלחה בפקס
ניתן לקבוע ולבטל תורים דרך זימון תור מקוון - לחצו כאן

אנשים עם מוגבלויות ניתן לשלוח הפניה למייל - zimuntorim@shamir.gov.il


לזימון תור למרפאות שלהלן יש לפנות באופן ישיר

מרפאת אלרגיה, אימונולוגיה וריאות ילדים
שעות מענה טלפוני: 11:30-15:00
089779817@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779817
פקס: 08-9779821

מרפאת זיכרון
שעות פעילות: 07:30-15:30
zikaron@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779823
פקס: 08-9779758

מרפאה אונקולוגית
שעות פעילות: 07:30-15:30
089779714@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779710
פקס: 08-9779714

מרפאת אסתטיקה
שעות פעילות: 07:30-15:30
089779817@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779397
פקס: 08-9779821

מרפאת אשפוז יום מבוגרים
שעות פעילות: 07:00-16:00
089779706@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779700
פקס: 08-9779706

מרפאות אשפוז יום ילדים: אורולוגית ילדים, אנדוקרינולוגית ילדים, כירורגית ילדים, נפרולוגית ילדים, נוירולוגית ילדים וסכרת ילדים
שעות פעילות: 07:30-15:30
089779156@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779150
08-9779156 :פקס

מרפאת פה ולסת
שעות פעילות: 08:00-16:00
oams@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779657
פקס: 08-9542062

מרפאה לבריאות הנפש
שעות פעילות: 07:30-15:30
ingac@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779594
פקס: 08-9779597

מרפאה נפרולוגית
שעות פעילות: 07:30-15:30
089779383@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779383
פקס: 08-9779705

מרפאת פריון הגבר
שעות פעילות: 08:00-16:00
089779691@SHAMIR.GOV.IL
טלפון: 08-9779690
פקס: 08-9779691

מרפאה ראומטולוגיה
שעות פעילות: 08:00-16:00
089779156@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779700
פקס: 08-9779706

מרפאת שיניים
שעות פעילות: 08:00-16:00
oams@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779658
פקס: 08-9779659

IVF מכון
שעות פעילות: 08:00-16:00
ortalm@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779005
פקס: 08-9779003

מכון גנטיקה
שעות פעילות: 07:30-15:30
089778212@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779617
פקס: 08-9778212

מכון המטולוגי
שעות פעילות: 07:30-15:30
089779772@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779760
פקס: 08-9779772

מכון גסטרו ילדים
שעות פעילות: 07:30-15:30
089542412@shamir.gov.il
טלפון: 08-9542410
פקס: 08-9542412

מכון התפתחות הילד
שעות פעילות: 07:30-15:30
089542551@shamir.gov.il
08-9779944 :טלפון
פקס: 08-9779945

מכון יציבה ושמיעה
שעות פעילות: 08:00-16:00
089779827@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779825
פקס: 08-9779827

מכון פתולוגיה
שעות פעילות: 08:00-16:00
tamaras@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779800
פקס: 08-9779801

מכון מעבדת שינה
שעות פעילות: 07:30-15:30
089778018@shamir.gov.il
טלפון: 08-9778424
פקס: 08-9778018

פיזיותרפיה
שעות פעילות: 07:30-15:30
089778177@shamir.gov.il
טלפון: 08-9779787
פקס: 08-9778177