מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מספר מכרז: 399-22

שם המכרז: תכנון הקמה, הצטיידות ותחזוקה לצורך הרחבת היחידה לקרדיולוגיה פולשנית ושדרוג המערך הקרדיולוגי

מועד הגשה: 26.6.22

לפרטי המכרז: לחצו כאן

עדכון תאריכים:

1. המרכז הרפואי שמיר (להלן: "המזמין") מודיע על עדכון תאריכי כנס הספקים, מתן הבהרות והגשת מסמכי המכרז 399-22: להלן התאריכים החדשים:

    • סיור ספקים - הסיור יתקיים ביום 22.5.2022 בשעה 9:00 בחדר הישיבות ביחידת הצנתורים.
    • שאלות הבהרה - המזמין יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת etira@shamir.gov.il עד לתאריך 9.6.2022 בשעה 15:00 .
    • הגשת הצעות - המועד האחרון להגשת הצעות: 3.7.2022 בשעה 14:00.

2. למעט השינוי בתאריכים, אין שינוי במודעה שפורסמה בתאריך 12.5.22.

מספר מכרז: 401-21

שם מכרז: אספקת שירותי בית מרקחת גרעיני

מועד הגשה: נדחה מ- 08.05.2022 ל-08.06.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

  • עקבות בקשת אחת החברות המשתתפות במכרז, מטעמים אותה מצאה וועדת המכרזים כמקצועיים ענייניים, הוחלט לדחות את מועד הגשת מסמכי המכרז, אנו נענים לבקשה ודוחים את מועד ההגשה לתאריך 8.6.22 שעה 14:00.
  • תשובות לשאלות ההבהרה ששלחו החברות, יינתנו לכולם, לאחר דיון בוועדת המכרזים.
  • אין שינוי בסכום הערבות, בתוקף הערבות ובנוסח הערבות.

מספר מכרז: 68-22

שם מכרז: אספקת ציוד כיבוי אש ותחזוקתו

מועד אחרון להגשה: 17.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 24-22

שם מכרז: אספקת חומרי חבישה סטרילים

מועד אחרון להגשה: 17.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

שימו לב
1. ועדת המכרזים של המרכז הרפואי מעדכנת כי המועד האחרון להגשת מסמכים למכרז 24-22, לאספקת חומרי חבישה סטריליים יהיה 27.03.2022 בשעה 14:00.
2. לא חל שינוי בשאר פרטי המכרז ובכלל זה סכום הערבות התאריך והנוסח.

מספר מכרז: 271-21

שם מכרז: אספקת חומרי ניקוי ומרכזי דילול

מועד אחרון להגשה: 17.02.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מתן הבהרות שני למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 534-21

שם מכרז: אספקת טפסים

מועד אחרון להגשה: 10.01.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

לקובץ קטלוג: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 277-21

שם מכרז: אספקת טקסטיל

מועד אחרון להגשה: 03.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

המכרז בשלב זה מוקפא, הנכם מתבקשים לא להוציא ערבויות. אנו נוציא הנחיות נוספות בהמשך!

לעדכונכם, אנו ממשיכים בהליך המכרזי. ראו בבקשה את קובץ ההבהרות מצ"ב:
להורדת הקובץ וקריאתו לחצו כאן

מתן הבהרות שני למכרז - לקריאה לחצו כאן