מכרזים

להלן המכרזים שפרסם לאחרונה המרכז הרפואי:

 

מספר המכרז

​שם המכרז

​מועד אחרון להגשה

​להורדת המכרז

15-20

אספקת שירותי הדברה

מסמך הבהרה

3.3.20

להורדת המרכז

74-19

אספקת ציוד טכני

מסמך הבהרה

3.6.19

להורדת המרכז

חידוד לנוסח המכרז

199-19

אספקת ביגוד חד פעמי לחדרי ניתוח

מסמך הבהרה

20.1.20

להורדת המכרז

 

208-19

 

אספקת וילונות

מסמך הבהרה

20.1.20

להורדת המכרז

193-19​

 

אספקת תיקים

רפואיים

מסמך הבהרה

 

5.12.19

​להורדת המכרז

 

הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020