מכרזים

להלן המכרזים שפרסם לאחרונה המרכז הרפואי:

 

מספר המכרז

​שם המכרז

​מועד אחרון להגשה

​להורדת המכרז

 

74-19

 

אספקת ציוד טכני

3.6.19

להורדת המרכז

199-19

אספקת ביגוד חד פעמי לחדרי ניתוח

מסמך הבהרה

20.1.20

להורדת המכרז

 

208-19

 

אספקת וילונות

מסמך הבהרה

20.1.20

להורדת המכרז

193-19​

אספקת תיקים

רפואיים

מסמך הבהרה

 

5.12.19

​להורדת המכרז

 

193-19​

הקמת מערכת CRM​

מסמך הבהרה

אפיון על

טבלת עלויות שעתיות

נוסח ערבות בנקאית

מתן הבהרות נוסף

20.11.19​


להורדת המכרז