מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

 

מכרז מס: 526-23

שם המכרז: שיפוץ פנימית ג'

מועד הגשה: 01.08.23

לספר מכרז לחצו כאן

 למכרז ללא מחירים לחצו כאן

סיור קבלנים יתקיים ב-20.07.23 בשעה 12:00, נפגשים בכניסה למלר"ד (מיון) בניין 122.

סיור קבלנים יתקיים ב-18.06.23 בשעה 11:00, נפגשים בכניסה למלר"ד (מיון) בניין 122.

מכרז מס: 396-23

שם המכרז: אספקת שירותי אמבולנס טיפול נמרץ

מועד הגשה: 17.07.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

הבהרות למכרז

מכרז מס: 400-23

שם המכרז: הרחבת מכון שמיעה וביצוע הרחבות במכון לפריון הגבר ובנק הזרע

מועד הגשה: 06.07.23

לספר מכרז לחצו כאן

 למכרז ללא מחירים לחצו כאן

סיור קבלנים יתקיים ב-18.06.23 בשעה 11:00, נפגשים בכניסה למלר"ד (מיון) בניין 122.

מכרז מס: 281-23

שם המכרז: השכרת שטחי מסחר

מועד הגשה: 03.07.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

פרוטוקול כנס ספקים

מכרז מס: 246-23

שם המכרז: מאגר ספקים לציוד מיגון חד פעמי

מועד הגשה: 12.06.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

הבהרות למכרז

מכרז מס: 806-22

שם מכרז: אספקת כלים חד פעמים הכולל שלב מו"מ

מועד הגשה: 27.02.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

הבהרות למכרז

מרכז מס: 614-22

שם המכרז: אספקת שקיות ניילון

מועד הגשה: 16.02.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

הבהרות למכרז - לחצו כאן

הערה: לעדכנכם כי פריט מס' 20 - שקית ניילון לאשפה 75/90 ס"מ צבע שחור HD גליל ללא שרוך - יהיה ללא לוגו של ביה"ח

לאחר בדיקה נוספת – אין צורך להגיש דוגמאות של שקיות.

מכרז מספר: 585-22

שם המכרז: הקמת מרכז אונקולוגי

מועד הגשה: 12.2.23

לחוברת המכרז לחץ כאן

לטבלת מחירים לחץ כאן

מכרז מספר: 647-22

שם המכרז: החלפת יחידת טיפול באוויר ברחבי המרכז הרפואי שמיר

מועד הגשה: 11.12.22

לחוברת המכרז לחץ כאן

מכרז מספר: 697-22

שם המכרז: תכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן גנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי

מועד הגשה: 6.2.23

לחוברת המכרז לחץ כאן

להסכם לחץ כאן

נספח ג' - הצעת מחיר

נתוני צריכה שעתיים 3.21-5.22

נתוני צריכה רבע שעתיים 2020

נתוני צריכה רבע שעתיים 1.21-3.21

צריכת גז ודלקים 20-21

עדכון

בוצע עדכון לקבצים הבאים

הסכם גנרציה

הזמנה גנרציה

דוח שאלות - הבהרה

צריכת חשמל חצי שעתי

צריכת חשמל רבע שעתי

מתח גבוה

תוכנית חד קווית

הסכם חלוקה

תשובת מחלק חיובית אסדרת גז

דוח שאלות הבהרה - סבב ב'

הסכם גנרציה לאחר שאלות - סבב ב'

נספח ד'

מועד האחרון להגשת הצעות – 1.3.23

מכרז מספר: 617-22

שם המכרז: רכישה והתקנת שתי מעליות בבנין מכונים ומעבדות

מועד הגשה: 26.10.22

לחוברת המכרז לחצו כאן

הפרסום בעיתון

מפרטי המעליות

כתב כמויות מעבדות

כתב כמויות אנגיו

Gen 37-38 | Gen 32-33

מרכז מס: 399-22

שם המכרז: תכנון הקמה, הצטיידות ותחזוקה לצורך הרחבת היחידה לקרדיולוגיה פולשנית ושדרוג המערך הקרדיולוגי

מועד הגשה: 26.06.2022

לחוברת המכרז - לחצו כאן

  1. המרכז הרפואי שמיר (להלן: "המזמין") מודיע על עדכון תאריכי כנס הספקים, מתן הבהרות והגשת מסמכי המכרז 399-22: להלן התאריכים החדשים:
    • סיור ספקים- הסיור יתקיים ביום 22.5.2022 בשעה 9:00 בחדר הישיבות ביחידת הצנתורים.
    • שאלות הבהרה- המזמין יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת etira@shamir.gov.il עד לתאריך 9.6.2022 בשעה 15:00 .
    • הגשת הצעות -המועד האחרון להגשת הצעות: 3.7.2022 בשעה 14:00.
  1. למעט השינוי בתאריכים, אין שינוי במודעה שפורסמה בתאריך 12.5.22 .

הבהרות למכרז - לחצו כאן

שימו לב לשינוי לוחות הזמנים

הבהרות למכרז מס' 2 - לחצו כאן

ספקים שימו לב

הבהרה למכרז מס' 3 - לחצו כאן