מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מספר מכרז: 206-20

שם מכרז: פינוי פסולת זיהומית וציטוטקסית

​מועד אחרון להגשה: 19.11.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

 הבהרות למכרז: 

מתן הבהרות למכרז אספקת שירותי פינוי פסולת זיהומית וציטוטוקסית 206-20

שאלות תשובות:
ספקים יקרים, בבקשה חידודים לגבי השאלות שלכם.
החלק הראשון - מחיר ההובלה הוא לפי ליטר.
החלק השני - בשורת התמחור של החבית יש לכתוב את המחיר 0.
יחד עם זאת מובהר כי המחירים שיינתנו ע"י הספק יכללו את כל העלויות ולא תשולם עליהם שום תוספת.
* לאור בקשת חלק מהחברות המשתתפות במכרז לדחות את הגשת מסמכי המכרז, אנו נענים לבקשה.
* מסמכי המכרז יוכנסו לתיבת המכרזים עד יום חמישי 26.11.20 שעה 14:00 ( במקום יום חמישי 19.11.20 שעה 14:00).
* אין שינוי בערבות מבחינת, תאריך, סכום ונוסח (הכול נשאר בעינו).

 

מספר מכרז: 188-19

שם מכרז: אספקת מוצרי נייר

​מועד אחרון להגשה: 22.10.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת מוצרי נייר 188-19

מספר מכרז: 169-20

שם מכרז: אספקת גז בישול

​מועד אחרון להגשה: 12.10.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת גז בישול 169-20

על פי בקשת חלק מהחברות, יערך סיור קבלנים במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) בלבד, בתאריך 12.10.20 שעה 10:00. המפגש יהיה בחדר הישיבות שירותים טכניים. הסיור אינו חובה.
לאחר הסיור, השאלות יוגשו בכתב לאיש הקשר מר ששון בצ'אייב עד התאריך 15.10.20 והתשובות יינתנו עד התאריך 20.10.20.
* מסמכי המכרז יוגשו עד תאריך 27.10.20, שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204.
* אנו מציינים כי אין שינוי בערבות הבנקאית מבחינת סכום, תאריך ונוסח.
שאלות תשובות:
ספקים יקרים שלום רב!
קובץ תשובות והבהרות נשלח אליכם בתאריך 20.10.2020.
לאור מספר פניות של כל אחד ואחד מכם באשר לאי דיוקים ו/או סתירות שנמצאו בקובץ התשובות, מצאנו לנכון להבהיר את הנושאים לאחר בירור מעמיק מול גורמי המקצוע.

לפירוט מלא לחצו כאן

מספר מכרז: 163-20

שם מכרז: אספקת ירקות מקולפים

​מועד אחרון להגשה: 24.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז:

מתן הבהרות למכרז אספקת ירקות מקולפים -163-20

מספר מכרז: 147-20

שם מכרז: הליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

​מועד אחרון להגשה: 7.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז:

מתן הבהרות למכרז מס' 147/20 - הליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

מספר מכרז: 162-20

שם מכרז: אספקת מוצרי חלב

​מועד אחרון להגשה: 10.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת מוצרי חלב -162-20

* מועד הגשת שאלות ההבהרה נדחה לתאריך 28.8.20 (במקום 20.8.20).
* מועד מתן תשובות נדחה לתאריך 3.9.20 (במקום 27.8.20).
* מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה לתאריך 10.9.20 שעה 14:00 (במקום 3.9.20 שעה 14:00).
* חשוב: אין שינוי בתאריך הערבות, הסכום והנוסח.

מספר מכרז: 164-20

שם מכרז: אספקת ירקות מצוננים

​מועד אחרון להגשה: 03.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

מספר מכרז: 190-19

שם מכרז: אספקת שקיות ניילון

​מועד אחרון להגשה: 24.8.20

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז לאספקת שקיות ניילון 190-19

מספר מכרז: 189-19

שם מכרז: אספקת כלים חד פעמיים

​מועד אחרון להגשה: 20.7.20

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז:

הגדלת שיעור הסטיה של הכלים החד פעמים מכרז מקוון 189-19

מתן הבהרות למכרז לאספקת כלים חד פעמיים 189-19

מספר מכרז: 74-19

שם מכרז: אספקת ציוד טכני

​מועד אחרון להגשה: 03.6.19

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז מסגרת לאספקת ציוד טכני 74-19 פניה שלישית

הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020