מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מספר מכרז: 271-21

שם מכרז: אספקת חומרי ניקוי ומרכזי דילול

מועד אחרון להגשה: 24.01.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

מתן התשובות למכרז הנ"ל יידחה לשבוע ימים לפחות.

הודעה לגבי מועד הכנסת מסמכי המכרז לתיבת המכרזים תינתן במועד מאוחר יותר.

אין שינוי בערבות הבנקאית מבחינת נוסח סכום ותאריך

מספר מכרז: 534-21

שם מכרז: אספקת טפסים

מועד אחרון להגשה: 10.01.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

לקובץ קטלוג: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 277-21

שם מכרז: אספקת טקסטיל

מועד אחרון להגשה: 03.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

המכרז בשלב זה מוקפא, הנכם מתבקשים לא להוציא ערבויות. אנו נוציא הנחיות נוספות בהמשך!

לעדכונכם, אנו ממשיכים בהליך המכרזי. ראו בבקשה את קובץ ההבהרות מצ"ב:
להורדת הקובץ וקריאתו לחצו כאן

מתן הבהרות שני למכרז - לקריאה לחצו כאן