מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מספר מכרז: 177-21

שם מכרז: אספקת מדבקות לנמ"ר

מועד אחרון להגשה: 16.08.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

מספר מכרז:179-21

שם מכרז: אספקת שירותי בדיקת מים לדיאליזה

מועד אחרון להגשה: 16.08.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: אספקת שירותי בדיקת מים לדיאליזה 179-21

מספר מכרז: 63-21

שם מכרז: אספקת ניהול מדיה ופרסום קמפיינים

מועד אחרון להגשה: 14.06.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: אספקת שירותי מדיה ופרסום קמפיינים 63-21

ביה"ס לסיעוד דוחה במספר ימים את מועד הגשת התשובות למציעים. תינתן הודעה מסודרת לגבי התאריך בו ישלחו התשובות והתאריך להגשת מסמכי המכרז בתיבת המכרזים.

מספר מכרז: 251-20

שם מכרז: מכרז פומבי דו שלבי הכולל : הליך מיון מוקדם להקמת מערכת תרגול מציאות מדומה VR

מועד אחרון להגשה: 14.01.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: הקמת מערכת תרגול למציאות מדומה 251-20