מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מספר מכרז: 63-21

שם מכרז: לאספקת ניהול מדיה ופרסום קמפיינים

מועד אחרון להגשה: 14.06.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

מספר מכרז: 48-21

שם מכרז: אספקת גזים רפואיים

מועד אחרון להגשה: 21.03.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז לאספקת גזים רפואים 48-21

מספר מכרז: 73-21

שם מכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) להקמת תיק הכשרה קליני ממוחשב לסטודנט

מועד אחרון להגשה: 21.03.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות להקמת תיק הכשרה קליני לסטודנט 73-21

מספר מכרז: 181-20

שם מכרז: אספקת מעטפות דואר

מועד אחרון להגשה: 21.01.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת מעטפות דואר 181-20

מספר מכרז: 251-20

שם מכרז: מכרז פומבי דו שלבי הכולל : הליך מיון מוקדם להקמת מערכת תרגול מציאות מדומה VR

מועד אחרון להגשה: 14.01.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז להקמת מערכת תרגול למציאות מדומה 251-20

מספר מכרז: 238-20

שם מכרז: קבלת הצעות לרכש חשמל מיצרנים פרטיים

מועד אחרון להגשה: 10.01.2021

פרטי המכרז: לחצו כאן

נספח של צריכות החשמל: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז רכש חשמל יצרנים פרטים 238-20

מתן הבהרות נוסף למכרז רכש חשמל מיצרנים פרטים 238-20

לאור שאלות נוספות שנשלחו אלינו, אנו נדחה את מועד הגשת מסמכי המכרז מהתאריך 10.1.21 לתאריך שייכתב בקובץ הבהרות שישלח אליכם במהלך השבוע הבא.

בתגובה לשאלות נוספות שנשלחו אלינו, וכפי שכתבנו, במסמך ההבהרות הנוסף סעיף 6 , אנו לא מקבלים שאלות נוספות. המציעים יפעלו עפ"י שני קבצי ההבהרות שפורסמו באתר ביה"ח.

מספר מכרז: 206-20

שם מכרז: פינוי פסולת זיהומית וציטוטקסית

​מועד אחרון להגשה: 19.11.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

 הבהרות למכרז: 

מתן הבהרות למכרז אספקת שירותי פינוי פסולת זיהומית וציטוטוקסית 206-20

שאלות תשובות:
ספקים יקרים, בבקשה חידודים לגבי השאלות שלכם.
החלק הראשון - מחיר ההובלה הוא לפי ליטר.
החלק השני - בשורת התמחור של החבית יש לכתוב את המחיר 0.
יחד עם זאת מובהר כי המחירים שיינתנו ע"י הספק יכללו את כל העלויות ולא תשולם עליהם שום תוספת.
* לאור בקשת חלק מהחברות המשתתפות במכרז לדחות את הגשת מסמכי המכרז, אנו נענים לבקשה.
* מסמכי המכרז יוכנסו לתיבת המכרזים עד יום חמישי 26.11.20 שעה 14:00 ( במקום יום חמישי 19.11.20 שעה 14:00).
* אין שינוי בערבות מבחינת, תאריך, סכום ונוסח (הכול נשאר בעינו).

 

מספר מכרז: 188-19

שם מכרז: אספקת מוצרי נייר

​מועד אחרון להגשה: 22.10.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת מוצרי נייר 188-19

מספר מכרז: 169-20

שם מכרז: אספקת גז בישול

​מועד אחרון להגשה: 12.10.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת גז בישול 169-20

על פי בקשת חלק מהחברות, יערך סיור קבלנים במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) בלבד, בתאריך 12.10.20 שעה 10:00. המפגש יהיה בחדר הישיבות שירותים טכניים. הסיור אינו חובה.
לאחר הסיור, השאלות יוגשו בכתב לאיש הקשר מר ששון בצ'אייב עד התאריך 15.10.20 והתשובות יינתנו עד התאריך 20.10.20.
* מסמכי המכרז יוגשו עד תאריך 27.10.20, שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204.
* אנו מציינים כי אין שינוי בערבות הבנקאית מבחינת סכום, תאריך ונוסח.
שאלות תשובות:
ספקים יקרים שלום רב!
קובץ תשובות והבהרות נשלח אליכם בתאריך 20.10.2020.
לאור מספר פניות של כל אחד ואחד מכם באשר לאי דיוקים ו/או סתירות שנמצאו בקובץ התשובות, מצאנו לנכון להבהיר את הנושאים לאחר בירור מעמיק מול גורמי המקצוע.

לפירוט מלא לחצו כאן

מספר מכרז: 163-20

שם מכרז: אספקת ירקות מקולפים

​מועד אחרון להגשה: 24.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז:

מתן הבהרות למכרז אספקת ירקות מקולפים -163-20

מספר מכרז: 147-20

שם מכרז: הליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

​מועד אחרון להגשה: 7.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז:

מתן הבהרות למכרז מס' 147/20 - הליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

מספר מכרז: 162-20

שם מכרז: אספקת מוצרי חלב

​מועד אחרון להגשה: 10.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז אספקת מוצרי חלב -162-20

* מועד הגשת שאלות ההבהרה נדחה לתאריך 28.8.20 (במקום 20.8.20).
* מועד מתן תשובות נדחה לתאריך 3.9.20 (במקום 27.8.20).
* מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה לתאריך 10.9.20 שעה 14:00 (במקום 3.9.20 שעה 14:00).
* חשוב: אין שינוי בתאריך הערבות, הסכום והנוסח.

מספר מכרז: 164-20

שם מכרז: אספקת ירקות מצוננים

​מועד אחרון להגשה: 03.9.2020

פרטי המכרז: לחצו כאן

מספר מכרז: 190-19

שם מכרז: אספקת שקיות ניילון

​מועד אחרון להגשה: 24.8.20

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז לאספקת שקיות ניילון 190-19

מספר מכרז: 189-19

שם מכרז: אספקת כלים חד פעמיים

​מועד אחרון להגשה: 20.7.20

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז:

הגדלת שיעור הסטיה של הכלים החד פעמים מכרז מקוון 189-19

מתן הבהרות למכרז לאספקת כלים חד פעמיים 189-19

מספר מכרז: 74-19

שם מכרז: אספקת ציוד טכני

​מועד אחרון להגשה: 03.6.19

פרטי המכרז: לחצו כאן

הבהרות למכרז: מתן הבהרות למכרז מסגרת לאספקת ציוד טכני 74-19 פניה שלישית

הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020