מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מספר המכרז

​שם המכרז

​מועד אחרון להגשה

פרטי המכרז

הבהרות למכרז

188-19

אספקת מוצרי נייר

22.10.2020

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

 

169-20

אספקת גז בישול

12.10.2020

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

* על פי בקשת חלק מהחברות, יערך סיור קבלנים במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) בלבד, בתאריך 12.10.20 שעה 10:00. המפגש יהיה בחדר הישיבות שירותים טכניים. הסיור אינו חובה.
לאחר הסיור, השאלות יוגשו בכתב לאיש הקשר מר ששון בצ'אייב עד התאריך 15.10.20 והתשובות יינתנו עד התאריך 20.10.20.

* מסמכי המכרז יוגשו עד תאריך 27.10.20, שעה 14:00 בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן 204.

* אנו מציינים כי אין שינוי בערבות הבנקאית מבחינת סכום, תאריך ונוסח.

163-20

אספקת ירקות מקולפים

24.9.2020

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז אספקת ירקות מקולפים -163-20

147-20

הליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

7.9.2020

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז מס' 147/20 - הליך מיון מוקדם (PQ) לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

162-20

אספקת מוצרי חלב

10.9.20

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז אספקת מוצרי חלב -162-20

* מועד הגשת שאלות ההבהרה נדחה לתאריך 28.8.20 (במקום 20.8.20).
* מועד מתן תשובות נדחה לתאריך 3.9.20 (במקום 27.8.20).
* מועד הגשת מסמכי המכרז נדחה לתאריך 10.9.20 שעה 14:00 (במקום 3.9.20 שעה 14:00).
* חשוב: אין שינוי בתאריך הערבות, הסכום והנוסח.

164-20

אספקת ירקות מצוננים

03.9.20

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

 

190-19

אספקת שקיות ניילון

24.8.20

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז לאספקת שקיות ניילון 190-19

189-19

אספקת כלים חד פעמיים

20.7.20

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

הגדלת שיעור הסטיה של הכלים החד פעמים מכרז מקוון 189-19

מתן הבהרות למכרז לאספקת כלים חד פעמיים 189-19

 

74-19

 

אספקת ציוד טכני

03.6.19

לפרטי המכרז המלא - לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז מסגרת לאספקת ציוד טכני 74-19 פניה שלישית

הנחיות לביצוע התקציב בשנת 2020