מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

מכרז מספר: 617-22

שם המכרז: רכישה והתקנת שתי מעליות בבנין מכונים ומעבדות

מועד הגשה: 26.10.22

לחוברת המכרז לחצו כאן

הפרסום בעיתון

מפרטי המעליות

כתב כמויות מעבדות

כתב כמויות אנגיו

Gen 37-38 | Gen 32-33

מספר מכרז: 568-22

שם המכרז: אספקת ציוד לחדר כושר ותחזוקתו 

מועד הגשה: 2.11.22

לפרטים לחצו כאן

מספר מכרז: 200-21

שם המכרז: השכרת שטחי מסחר

מועד הגשה: 9.11.22

לפרטים לחצו כאן

מספר מכרז: 299-22

שם המכרז: הקמת וניהול מוקד שירות וזימון תורים

מועד הגשה: 2.11.22

לפרטים לחצו כאן

לעדכון לחצו כאן

מספר מכרז: 399-22

שם המכרז: תכנון הקמה, הצטיידות ותחזוקה לצורך הרחבת היחידה לקרדיולוגיה פולשנית ושדרוג המערך הקרדיולוגי

מועד הגשה מעודכן: 3.10.22

לפרטים לחצו כאן

עדכון תאריכים:

1. המרכז הרפואי שמיר (להלן: "המזמין") מודיע על עדכון תאריכי כנס הספקים, מתן הבהרות והגשת מסמכי המכרז 399-22: להלן התאריכים החדשים:

    • סיור ספקים - הסיור יתקיים ביום 22.5.2022 בשעה 9:00 בחדר הישיבות ביחידת הצנתורים.
    • שאלות הבהרה - המזמין יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת etira@shamir.gov.il עד לתאריך 9.6.2022 בשעה 15:00 .
    • הגשת הצעות - המועד האחרון להגשת הצעות: 3.10.2022 בשעה 14:00.

2. למעט השינוי בתאריכים, אין שינוי במודעה שפורסמה בתאריך ה- 12.5.22.

1. מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

2. מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

3. מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

4. הבהרה על דחיית המכרז ל-15.9

5. הבהרה על דחיית המכרז ל-3.10

5. נספחים 1-15

6. נספח 3 לפרק 2 ציוד בר קיימא נדרש

7. נספח 16א - רשימת פרטים אודות ציוד בר קיימא

8. ציוד אופציונלי - טבלה למילוי

9. שאלות הבהרה

10. מסמך עדכון

מספר מכרז: 272-22

שם המכרז: אספקת FDG

מועד הגשה: 8.8.22

לפרטי המכרז: לחצו כאן

להבהרות לחצו כאן

"בעקבות בקשת אחת החברות, אנו דוחים את הגשת מסמכי המכרז לאספקת FDG לתאריך 14.8.22 שעה 14:00 "

"אין שינוי בתאריך הערבות, הסכום והנוסח".

מספר מכרז: 401-21

שם מכרז: אספקת שירותי בית מרקחת גרעיני

מועד הגשה: נדחה מ- 08.05.2022 ל-08.06.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

  • בעקבות בקשת אחת החברות המשתתפות במכרז, מטעמים אותה מצאה וועדת המכרזים כמקצועיים ענייניים, הוחלט לדחות את מועד הגשת מסמכי המכרז, אנו נענים לבקשה ודוחים את מועד ההגשה לתאריך 8.6.22 שעה 14:00.
  • תשובות לשאלות ההבהרה ששלחו החברות, יינתנו לכולם, לאחר דיון בוועדת המכרזים.
  • אין שינוי בסכום הערבות, בתוקף הערבות ובנוסח הערבות.

1. מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

2. מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 68-22

שם מכרז: אספקת ציוד כיבוי אש ותחזוקתו

מועד אחרון להגשה: 17.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 24-22

שם מכרז: אספקת חומרי חבישה סטרילים

מועד אחרון להגשה: 17.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

שימו לב
1. ועדת המכרזים של המרכז הרפואי מעדכנת כי המועד האחרון להגשת מסמכים למכרז 24-22, לאספקת חומרי חבישה סטריליים יהיה 27.03.2022 בשעה 14:00.
2. לא חל שינוי בשאר פרטי המכרז ובכלל זה סכום הערבות התאריך והנוסח.

מספר מכרז: 271-21

שם מכרז: אספקת חומרי ניקוי ומרכזי דילול

מועד אחרון להגשה: 17.02.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מתן הבהרות שני למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 534-21

שם מכרז: אספקת טפסים

מועד אחרון להגשה: 10.01.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

לקובץ קטלוג: לחצו כאן

מתן הבהרות למכרז - לקריאה לחצו כאן

מספר מכרז: 277-21

שם מכרז: אספקת טקסטיל

מועד אחרון להגשה: 03.03.2022

לפרטי המכרז: לחצו כאן

המכרז בשלב זה מוקפא, הנכם מתבקשים לא להוציא ערבויות. אנו נוציא הנחיות נוספות בהמשך!

לעדכונכם, אנו ממשיכים בהליך המכרזי. ראו בבקשה את קובץ ההבהרות מצ"ב:
להורדת הקובץ וקריאתו לחצו כאן

מתן הבהרות שני למכרז - לקריאה לחצו כאן