מכרזים

להלן המכרזים העדכניים במרכז הרפואי:

 

 

מכרז מס: 806-22

שם מכרז: אספקת כלים חד פעמים הכולל שלב מו"מ

מועד הגשה: 27.02.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

מרכז מס: 614-22

שם המכרז: אספקת שקיות ניילון

מועד הגשה: 16.02.23

לחוברת המכרז לחצו כאן

מכרז מספר: 585-22

שם המכרז: הקמת מרכז אונקולוגי

מועד הגשה: 12.2.23

לחוברת המכרז לחץ כאן

לטבלת מחירים לחץ כאן

מכרז מספר: 647-22

שם המכרז: החלפת יחידת טיפול באוויר ברחבי המרכז הרפואי שמיר

מועד הגשה: 11.12.22

לחוברת המכרז לחץ כאן

מכרז מספר: 697-22

שם המכרז: תכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן גנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי

מועד הגשה: 6.2.23

לחוברת המכרז לחץ כאן

להסכם לחץ כאן

נספח ג' - הצעת מחיר

נתוני צריכה שעתיים 3.21-5.22

נתוני צריכה רבע שעתיים 2020

נתוני צריכה רבע שעתיים 1.21-3.21

צריכת גז ודלקים 20-21

עדכון

בוצע עדכון לקבצים הבאים

הסכם גנרציה

הזמנה גנרציה

דוח שאלות - הבהרה

מכרז מספר: 617-22

שם המכרז: רכישה והתקנת שתי מעליות בבנין מכונים ומעבדות

מועד הגשה: 26.10.22

לחוברת המכרז לחצו כאן

הפרסום בעיתון

מפרטי המעליות

כתב כמויות מעבדות

כתב כמויות אנגיו

Gen 37-38 | Gen 32-33