מרכז רפואי ירוק

תו ירוק - איכות הסביבה במרכז הרפואי  
 
הנהלת המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ועובדיה נוטלים על עצמם ליישם אמנה מוסדית, סביבתית וחברתית, בכדי לפעול למען סביבה ירוקה, ידידותית ובריאה יותר, וזאת על ידי עידוד לשימוש וניהול יעיל של אנרגיה וחומר.
 
הנהלת המרכז הרפואי שמה לה כמטרה לשמור על משאבי הטבע למען הדור הזה ולדורות הבאים.
 
 המרכז הרפואי הינו בעל תו תקן ירוק ומקדם פעילויות שונות לאיכות הסביבה.