גיוון תעסוקתי

 המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) משרת אוכלוסייה מגוונת ולנו חשוב שהעובדים שלנו יגיעו מכל חלקי הפסיפס העשיר המרכיב את החברה הישראלית.

לחצו כאן לעיון בדוח העסקה שוויונית ורב גונית 2022

אודות

אנו מאמינים כי שיתוף הפעולה בין עובדים מרקע, מוצא או מגדר שונים, מאפשר מתן טיפול איכותי, מקצועי ומעודכן יותר למטופלים ולמבקרים במרכז.

 משרות הדרושים המתפרסמות מטעם בית החולים פתוחות לכולם.

לשם עידוד קליטת עובדים מקרב אוכלוסיות  מגוונות כגון אנשים עם מוגבלות וחרדים  אנו מיעדים משרות ואף מחפשים מועמדים מתאימים תוך סיוע של עמותות וגורמים מקצועיים במשרד העבודה המופקדים על הנושא.

כחלק מהצטרפות המרכז הרפואי למהלך כללי של נציבות שירות המדינה מונתה גב' מירב בוך- אחראית לספרייה הרפואית - לתפקיד הממונה על גיוון תעסוקתי של הון האנושי.

נשמח לשמוע ממך כיצד נוכל  להשתפר ולהיות מרכז רפואי יותר מגוון ומכיל.

Meirav@shamir.gov.il לפרטים: מירב בוך