חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה.

להגשת בקשה למידע לחץ כאן:
https://foi.gov.il/he/inforequest