גב' עבאי שרית

מנהלת מחלקת רשומות רפואיות

תחומי עיסוק עיקריים

  1. אחראית שמירת המידע שנאגר בתיקו הרפואי של המטופל במהלך שהותו בבית החולים, במחלקות האשפוז ובמחלקה לרפואה דחופה.
  2. אחראית על הוצאת מידע לגורמים מחוץ לבית החולים: למחלקות, מכונים, מרפאות והמחלקה לרפואה דחופה. 
  3. קידוד אבחנות רפואיות לצרכי גבייה והפקת דו"חות סטטיסטיים לצרכי מחקר.​

השכלה

2004 - תואר B.A בניהול ותקשורת - האוניברסיטה הפתוחה

2005 - רשמת רפואית - המכללה למנהל רמת גן