גב' מינולין נטשה

מנהלת אגף מערכות מידע
1981 תואר שני במתמטיקה שימושית ומערכות מידע באוניברסיטה בעיר חרקוב, אוקראינה