מנהלי המרכז הרפואי לדורותיהם

ד"ר אליעזר גלטנר 1951  - 1975

ד"ר אפריים הלפרין 1976 - 1976

ד"ר ישראל קליין 1977 - 1980

ד"ר מרדכי ורון 1981 - 1999

ד"ר בני דוידזון 2000 - 2016

ד"ר אסנת לבציון-קורח 2017 ועדין