דלפקים מונמכים ועמדות שירות

דלפקים מונמכים קיימים במרפאות חוץ בקומה הראשונה ובחדר מיון. מאפשרים קבלת שירות בישיבה.