הסכמים קיבוצים

מצ"ב הסכמי העבודה שנחתמו עד כה התקפים לתקופת החירום – משבר הקורונה.

**הסכם הרופאים – הנחיות והבהרות לגביי אופן יישום ההסכם יועברו בנפרד לכלל ציבור הרופאים.

הסכם קיבוצי רופאים

דגשות והבהרות לגבי ההסכם לרופאים

הסכם קיבוצי אחיות

הסכם קיבוצי כוחות עזר ואלונקאים

הסכם קיבוצי רוקחים, דימות, טכנולוגים רפואיים ומנמש (ללא כוחות עזר ומשנעים)

הסכם קיבוצי הסתדרות העובדים הכללית 01/05/2020

הסכם קיבוצי הסתדרות העובדים הכללית מיום 18/3/2020

הרחבת הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הכללית לגביי יציאה לחופשה 19/4/2020

הסכם קיבוצי פארה, פסיכולוגים ועוסים

הסכם קיבוצי עובדי מעבדות

הסכם קיבוצי סטודנטים במשרד הבריאות ובתי החולים

הבהרות למתכונת העסקת סטודנטים בתקופה החירום

הכרה בתקופות התמחות לרופאים

להלן מספר תשובות של המועצה המדעית לשאלות שהפנו אליה מתמחים

שאלה: האם תוכר תקופת עבודה של מתמחים ברפואה פנימית שהוצאו מרוטציה/מדעי היסוד לעבודה במחלקות התפרצות/פנימיות?

תשובה: כן, תקופת העבודה הזו תוכר כחלק מן ההתמחות במקצוע הראשי. בסיום התקופה, יחזרו להשלים את יתרת הרוטציה/מדעי היסוד. ההפסקה לא תפגע ברצף הרוטציה/מדעי היסוד.

שאלה: האם תוכר תקופת עבודה של מתמחים במקצועות בסיס אחרים שהוצאו מרוטציה/מדעי היסוד לעבודה במחלקות התפרצות/פנימיות?

תשובה: תקופה בת שליש ממשך כל רוטציה/מדעי יסוד תחשב לצורך הפז"מ של הרוטציה/מדעי היסוד.

לאחר סיום תקופת העבודה במחלקת התפרצות/פנימית, יחזרו המתמחים הללו להשלים את הרוטציה/מדעי היסוד. ההפסקה לא תפגע ברצף הרוטציה/מדעי היסוד.

שאלה: כיצד תוכר התקופה למתמחה שכבר ניצל שליש מן הרוטציה/מדעי היסוד לצורך אחר (למשל, חופשה או מחלה)?

תשובה: מתמחים שניצלו תקופה זו יפנו אל נציבות פניות המתמחים של המועצה המדעית בצירוף פנקס ההתמחות שלהם ויקבלו הנחיה פרטנית.

*הנחיות נוספות באשר לתקופות העולות על שליש מרוטציה/מדעי היסוד יקבעו בהמשך, בהתאם להתפתחויות במערכת הבריאות ובטיפול במגיפה.

דיווח במערכת הנוכחות

במערכת הנוכחות טרם עודכנו על ידי מל״מ מתכונות העבודה הייחודיות על פי ההסכמים ולפיכך אינן באות לידי ביטוי בדוחות הנוכחיים.

עם עדכון המערכת יבוצע השינוי הנדרש.