JCI

המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) הצטרף בחודש פברואר 2014 לשורה של בתי חולים מובילים בעולם, הזכאים לתו התקן הבינלאומי JCI, בזכות איכותיות ומקצועיות הטיפול המתבצע בו. כמו כן עבר המרכז הרפואי בהצטיינות גם את המבדק האקדמי, המעיד כי הוא עומד בדרישות ארגון ה-JCI  בתחומי האקדמיה והמחקר.

בתי החולים בישראל מחוייבים בקבלת תו תקן כדי לקבל רשיון ממשרד הבריאות להמשך פעילותם וארגון ה-JCI, הגדולים בעולם בתחום זה, נבחר על ידי משרד הבריאות לביצוע הסמכה זו, שבבסיסה שיפור איכות הטיפול והגברת בטיחות המטופל והצוות, תוך הסדרת תהליכי עבודה והעברת המידע הרפואי.