כספים - אגף

אגף הכספים אחראי על כלל הפעילות הפיננסית והחשבונאית של המרכז הרפואי. כמו כן, אחראי אגף הכספים למערכת הכספית ולמערכת הדיווחים של שמיר (אסף הרופא). האגף מעניק שירותים מקצועיים לאגפים השונים ופועל לאיחוד וחיזוק ממשקי העבודה עם כלל היחידות במרכז הרפואי.

אנו שואפים לספק שירות מעולה בתחומנו, תוך מתן מענה מהיר, מדויק וקפדני ככל הניתן, לציבור הספקים ונותני השירותים.  ​

 

נושאים הנמצאים באחריות האגף

  • תכנון ההתקשרויות עם הגופים המוסדיים, לשם הסדרת מתן שירותים רפואיים.
  • פיקוח ומעקב שוטף אחר ביצוע תקציב בית החולים בהתאם לחוק, הוראות התכ"מ, חוק נכסי המדינה, חוקים ותקנות אחרות הנוגעות לכספים ומשק במשרדי הממשלה.
  • ביצוע מטלות המשרד בהיבט הכספי; לרבות גביית הכנסות, תשלומי שכר לעובדים, התקשרות ותשלומים לספקים, נותני השירותים, הרשויות הציבוריות והממלכתיות הקשורות עם המרכז הרפואי.
  • ניתוחים כלכליים של השירותים הרפואיים הניתנים במרכז הרפואי, תמחור ובקרה. 
  • ניתוחים כלכליים ובדיקת כדאיות תוצאות הפעילות במרכז הרפואי (הכנסות והוצאות).
  • עריכת דו"ח כספי של בית המרכז הרפואי והיחידות שתחת ניהולו.
  • ניהול ספר חשבונות.

יצירת קשר

המחלקה ממוקמת בביתן 212 באזור ההנהלה של המרכז הרפואי.
 
כתובתנו:
מחלקת הכספים,
המרכז הרפואי "אסף הרופא" צריפין 70300