טיפול קוגניטיבי

​מטופלים המגיעים לטיפול בתא הלחץ בעקבות פגיעה מוחית, זכאים לשיקום קוגניטיבי נרחב, שמטרתו העצמת הישגיהם הקוגניטיביים.

הערכה קוגניטיבית וטיפול קוגניטיבי

מטופלים המגיעים לטיפול בתא הלחץ בעקבות פגיעה מוחית, זכאים לשיקום קוגניטיבי נרחב, שמטרתו העצמת הישגיהם הקוגניטיבים. קודם לתחילת הטיפולים בתא, יעברו המטופלים הערכה נוירוקוגניטיבית על ידי נוירופסיכולוג/ית, שמטרתה קבלת תמונה מקיפה של המצב הקוגניטיבי ההתחלתי. הערכה זו כוללת סקירת תפקודים שונים כגון תפקודי הקשב, הזיכרון, יכולות חזותיות ומילוליות ועוד. הערכה נוספת תתבצע לאחר סיום סדרת הטיפולים בתא הלחץ על מנת לבחון את השינויים שחלו בעקבותיה במצב הקוגניטיבי.

אחרי ההערכה הראשונית, ישתלבו המטופלים בתוכנית לשיקום קוגניטיבי של תא הלחץ. תכנית השיקום תותאם באופן אינדיווידואלי למטופל על בסיס ממצאי ההערכה הקוגניטיבית. השיקום כולל מגוון טיפולים קוגניטיביים, במסגרות פרטניות וקבוצתיות, באמצעים ממוחשבים ואחרים, לשיפור הקשב, הזיכרון, השפה והחשיבה הגבוהה. הטיפולים נועדו לחזק מיומנויות קוגניטיביות וכן לרכוש אסטרטגיות מפצות למטרת שיפור התפקוד היומיומי. כמו כן, המטופלים יקבלו כלים ותרגילים לעבודה בבית. אנו מעודדים מעורבות פעילה ויוזמה אישית ככלים חיוניים לתהליך השיקום. התוכנית נותנת דגש רב גם לחלקים רגשיים וחברתיים.

עם סיום סדרת הטיפולים בתא הלחץ, תינתן למטופלים האפשרות להמשיך ולהשתלב בתוכנית לשיקום קוגניטיבי לתקופה מוגבלת כדי למצות את הישגיה.

 

בדיקת התאמה לטיפול

על מנת ולבדוק את התאמתכם לטיפול יש ללחוץ כאן ולמלא את הטופס המצורף