פנימית ט' - מחלקה

מחלקת פנימית ט' בניהולו של ד"ר יונתן שפירא.

הינה מחלקה סטירלית, שבה שוהים חולי הקורונה.

דבר המנהל

רוב המטופלים מגיעים כמקרים דחופים מחדר המיון. חלקם מועברים ממחלקות אשפוז שונות כגון טיפול נמרץ כללי וביניים להמשך ברור וטיפול וחלקם מתקבל באופן אלקטיבי לשם הכנה לבדיקות ופעולות פולשניות.
רופאי המחלקה מחויבים לטיפול רפואי מקצועי ועדכני תוך שמירה על כבוד המטופלים ועל יחסי עבודה מכבדים. חשיבות רבה ניתנת לעבודת צוות ועל כן מתקיים שיח מתמיד בין הרופאים לצוות הסיעודי וליתר העוסקים במלאכה ( פיזיוטרפיסטים, תזונאיות ועובדים סוציאליים).

שעות ביקור

שעות ביקור מלווים לשאלות לרופאים בימים א'-ה' בין השעות 14:00-15:00 במחלקה באזור של הרופאים והאחיות (אזור סטרילי).

במידה ומעוניינים להביא דברים למטופלים יש להכין תיק מסודר, למסור לאחיות והם יביאו למטופלים, (אין הגבלה בשעות).

סדר היום במחלקה:

במחלקה שלושה סבבים של משמרות:

צוות סיעודי: 07:00-15:00, 15:00-23:00 ,23:00-07:00

צוות רפואי: 08:00-16:00 והחל מהשעה 16:00 רופא תורן עד 08:00

ימים ראשון עד חמישי:

08:30-10:00 ישיבת בוקר. בישיבה דנים ומחליטים על המשך טיפול בכל חולה וחולה.

10:00-14:00 ביקור רופאים

14:00-15:00 – מסירת מידע לחולה/משפחה, ניתן לקבל מידע רפואי ו/או אחר הקשור לאשפוז.

יום שישי:

08:30-09:15 ישיבת בוקר.

09:00-12:00 ביקור רופאים

12:00-13:00 מסירת מידע לחולה/משפחה, ניתן לקבל מידע רפואי ו/או אחר הקשור לאשפוז.

יום שבת:

ביקור ע"י כונן ותורן בין השעות 09:00-13:00. מסירת מידע לחולה/משפחה רק במקרים דחופים.

זמני ארוחות:

ארוחת בוקר: 08:30-09:30

ארוחת צהריים: 12:30-13:30

ארוחת ערב: 18:00-19:00