דף מידע להחדרת קטטר

אודות ההליך

הכנסת קטטר מתבצעת, כאשר אין אפשרות חלופית אחרת לביצוע דיאליזה. במהלך הפרוצדורה מוחדר קטטר לווריד גדול בצד ימין או שמאל של הצוואר. זהו קטטר מיוחד עם תעלה תת-עורית למניעת זיהום שבקצהו שני פתחים. הדם יוצא דרך עברו השני, לאחר שנוקה מרעלים. זהו הליך מקובל ושכיח במצבים שבהם אין אפשרות לבצע דיאליזה דרך שנט. הפעולה מתבצעת במכון אניגיוגרפיה תחת שיקוף רנטגן.​

הכנה לקראת פעולה

 1. במכון נפרולוגיה בתאום עם מכון אנגיוגרפיה יקבעו למטופל תור לביצוע הפעולה.
 2. טרם הבדיקה יש לדווח לצוות המטפל על רגישות לתרופות, או חומרים שונים (בעיקר יוד).
 3. יש להכין בעוד מועד טופס 17 מופנה לאשפוז. חשוב להצטייד בבדיקות דם עדכניות כפי שנקבע על ידי רופא המטפל שהם: כימיה מלאה- תפקודי קרישה וספירת דם.
 4. ערב הפעולה יש לצום מהשעה 24:00 בלילה.
 5. לאחר הפעולה המשך טיפול במכון נפרולוגי לצורך בדיקת המודיאליזה.

בוקר הפעולה

 • על המטופל להגיע למכון הנפרולוגי שיפנה אותו למשרד הקבלה.
 • על המטופל לסדר קבלה משרדית במשרד הקבלה ליד המיון ולהתקבל במחלקת אשפוז.
 • רצוי להוריד תכשיטים ושיניים תותבות ולאכסנם עד גמר הבדיקה.
 • מהמחלקה המטופל יגיע למכון אנגיוגרפיה לביצוע הפעולה.
 • קרוב משפחה יוכל להתלוות עם המטופל למכון ולהמתין בחדר המתנה עד גמר הפעולה.

מהלך הפעולה

 • הפעולה מבוצעת בשכיבה על הגב ובמהלכה הינך בהכרה מלאה.
 • הפעולה מתבצעת תחת שיקוף רנטגן.
 • לפני הפעולה יקבל המטופל זריקה להרדמה מקומית באזור הצוואר, זריקת טשטוש נגד כאבים.
 • הרופא יבצע צילום של כלי דם ורידיים המובילים ללב כדי לוודא מעבר תקין לפני החדרת הקטטר.
 • חשוב ליידע את הצוות אם ישנה רגישות ליוד.
 • החדרת הקטטר PERM-CATH מתבצע באזור הצוואר.
 • חשוב מאוד לא להזיז את הראש עד גמר הפעולה.
 • במידה וישנה בחילה, קושי בנשימה או כל שינוי בהרגשה הכללית על המטופל לדווח לצוות.
 • הפעולה הינה סטרילית ודורשת שיתוף פעולה מצד המטופל, על מנת להגיע להצלחה מרבית.

לאחר הפעולה

 • בסיום הפעולה, על המטופל להישאר על הגב עם ראש מורם על הכרית.
 • המטופל יעבור למכון הנפרולוגי להמשך טיפול בדיאליזה, אשר תואם מראש.
 • הדרכה לגבי טיפול בקטטר תינתן על ידי צוות במכון הנפרולוגי.