MRI כליות ומערכת השתן

בדיקת אורוגרפיה בתהודה מגנטית (בלועזית MR urography או (MRU)

אורוגרפיה היא בדיקה הדמייתית להדגמת מערכת השתן לכל אורכה, כולל כליות, אורטרים וכיס השתן. בדיקת האורוגרפיה בתהודה מגנטית היא הצעד הבא בהדמיית מערכת השתן בילדים ובמבוגרים והיא מבוצעת במרכז הרפואי שמיר ("אסף הרופא").

בדיקה זו יכולה לשלב הדמיה אנטומית מעולה עם בדיקה תפקודית נמדדת - בבדיקה אחת שאינה כוללת חשיפה לקרינה מייננת. השילוב של בדיקת התהודה המגנטית, שלה יכולת הבדלה בין רקמות רכות בתלת מימד, עם סריקות דינמיות לאחר מתן חומר ניגוד לווריד, מאפשר מדידה לא חודרנית של אספקת הדם, של הריכוז ושל הפרשת חומר הניגוד בכל כליה.

את המידע הנרכש בסריקות הדינמיות אנו מעבדים לאחר הבדיקה בתוכנה מיוחדת לחישוב קצב הפילטרציה בכל כליה.

אורוגרפיה היא בדיקה הדמייתית להדגמת מערכת השתן לכל אורכה, כולל כליות, אורטרים וכיס השתן. בדיקת האורוגרפיה בתהודה מגנטית היא הצעד הבא בהדמיית מערכת השתן בילדים ובמבוגרים והיא מבוצעת במרכז הרפואי "אסף הרופא". 

בדיקה זו יכולה לשלב הדמיה אנטומית מעולה עם בדיקה תפקודית נמדדת - בבדיקה אחת שאינה כוללת חשיפה לקרינה מייננת. השילוב של בדיקת התהודה המגנטית, שלה יכולת הבדלה בין רקמות רכות בתלת מימד, עם סריקות דינמיות לאחר מתן חומר ניגוד לווריד, מאפשר מדידה לא חודרנית של אספקת הדם, של הריכוז ושל הפרשת חומר הניגוד בכל כליה.

את המידע הנרכש בסריקות הדינמיות אנו מעבדים לאחר הבדיקה בתוכנה מיוחדת לחישוב קצב הפילטרציה בכל כליה.

לפני הבדיקה

ההכנה לבדיקה כוללת קבלת נוזלים לווריד במהלך השעה שלפני הבדיקה בילדים. 

במהלך הבדיקה ניתן חומר משתן בהזרקה לווריד, וגם חומר ניגודי בהזרקה לווריד.​

יתרונות הבדיקה

בדיקה זו מעולה להערכת הרחבת המערכת המאספת של הכליות ופגיעות כלייתיות על רקע חסימתי, פגמים מולדים, דלקות בכליות, הצטלקות וכן מאתרת גידולים. כאמור, בדיקה זו אינה כוללת חשיפה לקרינה מייננת.  ניתן לבצע MRU למבוגרים עם התוויה לביצוע בדיקת CTU, שאינם יכולים לקבל הזרקת חומר ניגוד ב-CT (עקב אלרגיה קשה או הפרעה בתפקודי כליות( ​

חסרונות הבדיקה

ההגבלות הכוללות על הכנסת מתכות למכשיר התהודה המגנטית חלות כמובן גם בבדיקה זו.

ההגבלה היחידה הנוספת כיום לביצוע החלק הדינמי של הבדיקה הינה תפקוד כלייתי ירוד מאוד ולכן יש לספק בדיקת תפקודי כליה -קראטינין- של העת האחרונה (רצוי לפני ההגעה לבדיקה). אם התפקודים הכלייתיים אינם מאפשרים בדיקה שלמה, ניתן לבצע בדיקה אנטומית בלבד ללא סקירה תפקודית.