MRI כליות ומערכת השתן

בדיקת אורוגרפיה בתהודה מגנטית (בלועזית MR urography או (MRU)

אורוגרפיה היא בדיקה הדמייתית להדגמת מערכת השתן לכל אורכה, כולל כליות, אורטרים וכיס השתן. בדיקת האורוגרפיה בתהודה מגנטית היא הצעד הבא בהדמיית מערכת השתן בילדים ובמבוגרים והיא מבוצעת במרכז הרפואי שמיר ("אסף הרופא").

בדיקה זו יכולה לשלב הדמיה אנטומית מעולה עם בדיקה תפקודית נמדדת - בבדיקה אחת שאינה כוללת חשיפה לקרינה מייננת. השילוב של בדיקת התהודה המגנטית, שלה יכולת הבדלה בין רקמות רכות בתלת מימד, עם סריקות דינמיות לאחר מתן חומר ניגוד לווריד, מאפשר מדידה לא חודרנית של אספקת הדם, של הריכוז ושל הפרשת חומר הניגוד בכל כליה.

את המידע הנרכש בסריקות הדינמיות אנו מעבדים לאחר הבדיקה בתוכנה מיוחדת לחישוב קצב הפילטרציה בכל כליה.