"אלוטף"- מרכז להתערבות טיפולית

"אלוטף" הוא מרכז להתערבות טיפולית מוקדמת לילדים, ברצף האוטיזם של הגיל הרך. 
המרכז הרפואי הקים ב- 2001 בשיתוף עם אלו"ט, מודל להתערבות מוקדמת ואינטנסיבית לילדים, על רצף האוטיזם, אשר מושתת על עקרונות טיפוליים מוכחים במחקר. המסגרת הטיפולית מיועדת לגילאי שנה וחצי עד 4 שנים, למשך שנתיים, ונקראת "אלוטף".

רציונאל

העקרונות הטיפוליים מבוססים על הגישה ההתנהגותית ABA- applied behavioral analysis . הם כוללים טיפול מוקדם ואינטנסיבי, המשתמש בטכניקות שינוי התנהגות לשיפור מיומנויות ההסתגלות של הילד לסביבה. ההתערבות כוללת עבודה אינטנסיבית על מגוון רחב של תחומי התפתחות, וכן על מגוון רחב של התנהגויות חברתיות ותקשורתיות, כולל חברות. בתחילה, ההתערבות היא מובנית ויש שימוש רב בחיזוקים הניתנים באופן פרטני לילד. בהמשך, המובנות מופחתת ויש שימוש בטכניקות של למידה מקרית מהסביבה הטבעית.
את תוכנית ההתערבות על פרטיה ותחומיה השונים, בונה מנתח/ת התנהגות - behavioral analyst בעל הכשרה מתאימה. תכני הלימוד מתורגלים על ידי מטפלים, שעברו הכשרה מיוחדת ומודרכים על ידי מנחת התוכנית. הטיפול הוכח כאפקטיבי ביותר, כשהוא מתחיל בגיל צעיר (שנתיים עד ארבע שנים) וכשהוא ניתן באינטנסיביות רבה (20 - 40 שעות בשבוע).​

טכניקות לימוד

  1. DTT - Discrete Trail Treatment - למידה המתבססת על פירוק כל מיומנות נלמדת - לרכיבים בסיסיים, אשר מוצגים לילד באופן תמציתי, עקבי, ברור ודומה ע"י כל המטפלים. הדבר נעשה, בכדי לשפר את הקשב של הילד, תוך בניית מוטיבציה ועל ידי שימוש בתגמולים (חיזוקים). כל רצף נלמד מספר רב של פעמים, עד שנרכש, תוך שימוש ברמזים שבהדרגה - עד להשגת תפקוד עצמאי. 
    ה- DTT הופך את הלמידה לתהליך מהנה ומלמד את הילד להבדיל בין הגירויים הרבים והרצפים המצטרפים - לכדי מיומנות חשובה. השימוש בטכניקה זו מוגבל לתחילת הלימוד לילדים צעירים עם תפקוד נמוך, זאת בכדי להעלות את המוטיבציה ללמידה.  בהמשך, עוברים ללמידה פחות מובנית ויותר טבעית.
  2. Incidental teaching - תכני הלמידה נקבעים מראש, אך הם מבוססים על העדפות הילד ומשולבים בסיטואציות טבעיות, תוך שימוש בהבניה, עיצוב, שימוש ברמזים וחיזוקים. חלקם טבעיים למערך הלמידה. הכישורים, אמנם נלמדים בסביבה הטבעית, אך יש לדאוג שתהיינה מספיק הזדמנויות "טבעיות" ללימוד כזה, ואם לא, אזי ליצור מצבי למידה מתוכננים מראש.
  3. Naturalistic environmental teaching - המפגש עם הילד נבנה על פעילות אהובה עליו, והלמידה מבוססת על העניין והמוטיבציה, שמקורם בילד עצמו.
  4. Peer mediated teaching - לימוד המבוסס על שילוב של DTT. לימוד זה, כולל מפגשי למידה עם חבר מקבוצת השווים, אשר קיבל הנחיה - כיצד ללמד את הילד עם תופעת ה-ASD. הגישה מבוססת על עקרונות התנהגותיים.
  5. Pivotal teaching - מתמקדים בלימוד התנהגויות "קריטיות" להתפתחות, אשר רכישתן תביא להתקדמות בשטחי התפתחות אחרים. הוא מתבסס על רצון הילד הלומד. הגישה משתמשת בחיזוקים רבים ובטכניקות של שינוי התנהגות.
  6. שילוב מובנה בגן רגיל - הנחיית והדרכת הצוות בגן, הכוללת עבודת הכנה עם הורי ילדי הגן, קביעת מטרות ברורות לתהליך השילוב על פי יכולות הילד, הדרכת תלמידים - חונכים מהגן המשולב, קביעת מצבים המתאימים לשילוב משילוב חלקי (ריכוז, משחק) ועד לשילוב מלא ורישום איכותני אך מדיד של ההתקדמות, שינוי מטרות, הרחבתן ושימוש בטכניקות מגוונות על פי ההתנהלות בשטח.​