הרטבת לילה

הרטבת לילה מוגדרת כהשתנה לא רצונית בזמן שינה, בגיל בו מצפים לשליטה רצונית. הגיל בו מתייחסים לחוסר שליטה הוא מעבר לגיל חמש שנים, אם כי רוב הילדים שולטים בגיל צעיר יותר.

 

התופעה שכיחה מאוד בגילאים (שנים):  
 
גיל (שנים)​ 5-7​ 8​ 11​ 15-20​
אחוזים​ 10-12%​ 7%​ 5%​ 1%

 

סיבות וסימנים

הסיבה לתופעה לרוב אינה רפואית וקיים מרכיב תורשתי ניכר, לדוגמא כאשר שני ההורים סבלו מהרטבת לילה בילדותם, סיכויי הילד להרטיב הם  75-80%, במידה ויש במשפחה ילד את המרטיב יש סיכוי של 25% שגם ילד נוסף יסבול מכך. לעיתים ניסיון גמילה בגיל צעיר מדי מגביר שכיחות התופעה.
קיימים מספר סימנים הרומזים שהבעיה חמורה יותר כמו צריבה במתן שתן, דחיפות (קשה לו להתאפק גם ביום), תכיפות (נותן שתן פעמים רבות), קושי בהשתנה או טפטוף שתן מתמשך.​​

חיזוקים לילד/ה

בשום אופן אין להעניש או להאשים את הילד. רצוי לתת לו חיזוקים חיוביים (פרסים) בלילה שאינו מרטיב. כדאי לעודד אותו להיות מעורב בטיפול ולחזק מוטיבציה.
לא לתת שתייה מספר שעות לפני השינה, להקפיד לרוקן את שלפוחית השתן לפני השינה. ניתן להורידו לשירותים לפני שההורים הולכים לישון, אם כי חוקרים רבים סבורים שאין בכך תועלת.
במידה ואין הטבה למרות זאת, יש לפנות לרופא המטפל. רצוי לרשום במדויק את הלילות בהם הילד הרטיב לעומת הלילות היבשים.​​

פעולה רפואית

הרופא יבדוק את הילד, על פי הממצאים בבדיקה יחליט אם יש צורך בבירור נוסף (לרוב אין צורך) ובטיפול.
הטיפול יכול להיות על ידי פעמון/זמזם המעיר את הילד מיד עם בריחת טיפות השתן הראשונות, או טיפול תרופתי במידה והשימוש בזמזם לא הצליח. לכל שיטה יש כ- 70% הצלחה.
הורים וילדים רבים מתביישים בכך שקיימת בעיית הרטבת לילה, חבל, התופעה מאוד שכיחה וניתן לעזור.