ועדת הלסינקי

​ועדת הלסינקי

במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

בראש מעייניהם של חברי הועדה, בבואם לאשר ניסוי רפואי בבני אדם,
תעמוד תמיד הדאגה לשלומם הגופני והנפשי,
רווחתם, פרטיותם, אלמוניותם,
ושאר זכויותיהם של המשתתפים
בניסויים הקליניים.
לעולם נעדיף טובתו של הנבדק אל מול התועלת הצפויה מן הניסוי

מטרות הועדה ותפקידיה

    • ​לאפשר בצוע מחקרים תוך הקפדה מרבית על כללי האתיקה ועל שלומם, בטיחותם, פרטיותם ,רווחתם ושאר זכויותיהם של משתתפי המחקר
    • לבדוק ההלימה של הבקשות לביצוע מחקרים רפואיים בבני אדם, המוגשות ע"י החוקרים של המרכז הרפואי, עם ה-"נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם" של משרד הבריאות
    • לפקח על ביצוע נאות של המחקרים שאושרו

מבנה ארגוני

צור קשר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' איתן סקאפה​ ​יו"ר ועדת הלסינקי ​08-9542031 ​Scapa@asaf.health.gov.il
אורטל אנגלנדר​ ​מרכזת ועדת הלסינקי ​08-9779561 ​Ortala@asaf.health.gov.il
יהודית בן צבי מזכירת ועדת הלסינקי ​08-9542149 ​Judithb@asaf.health.gov.il