ועדת הלסינקי

במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) בראש מעייניהם של חברי הועדה, בבואם לאשר ניסוי רפואי בבני אדם, תעמוד תמיד הדאגה לשלומם הגופני והנפשי, רווחתם, פרטיותם, אלמוניותם, ושאר זכויותיהם של המשתתפים בניסויים הקליניים.
לעולם נעדיף טובתו של הנבדק אל מול התועלת הצפויה מן הניסוי.

מטרות הועדה ותפקידיה

  • ​לאפשר בצוע מחקרים תוך הקפדה מרבית על כללי האתיקה ועל שלומם, בטיחותם, פרטיותם, רווחתם ושאר זכויותיהם של משתתפי המחקר.
  • לבדוק ההלימה של הבקשות לביצוע מחקרים רפואיים בבני אדם, המוגשות ע"י החוקרים של המרכז הרפואי, עם ה-"נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם" של משרד הבריאות.
  • לפקח על ביצוע נאות של המחקרים שאושרו.
  • הועדה מתכנסת בכל יום שני, האחרון לכל חודש, הגשת מחקרים עד שבועיים לפני הישיבה.
  • תאריכי הישיבות לשנת תשפ"ד
  • אמנת JCP 2023

דמי טיפול בבקשה

צור קשר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' מתי ברקוביץ ​יו"ר ועדת הלסינקי 08-9779561 ​mberkovitch@shamir.gov.il
אורטל אנגלנדר​ ​מרכזת ועדת הלסינקי ​08-9779561 OrtalA@shamir.gov.il
זוהר חלבי מזכירת ועדת הלסינקי ​08-9542149 zoharh@shamir.gov.il