ועדת הלסינקי

במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) בראש מעייניהם של חברי הועדה, בבואם לאשר ניסוי רפואי בבני אדם, תעמוד תמיד הדאגה לשלומם הגופני והנפשי , רווחתם, פרטיותם , אלמוניותם, ושאר זכויותיהם של המשתתפים בניסויים הקליניים.
לעולם נעדיף טובתו של הנבדק אל מול התועלת הצפויה מן הניסוי.

מטרות הועדה ותפקידיה

  • ​לאפשר בצוע מחקרים תוך הקפדה מרבית על כללי האתיקה ועל שלומם, בטיחותם, פרטיותם ,רווחתם ושאר זכויותיהם של משתתפי המחקר.
  • לבדוק ההלימה של הבקשות לביצוע מחקרים רפואיים בבני אדם, המוגשות ע"י החוקרים של המרכז הרפואי, עם ה-"נוהל לניסויים רפואיים בבני אדם" של משרד הבריאות.
  • לפקח על ביצוע נאות של המחקרים שאושרו.
  • הועדה מתכנסת בכל יום שני, האחרון לכל חודש, הגשת מחקרים עד שבועיים לפני הישיבה.
  • תאריכי הישיבות לשנת תשפ"ג
  • אמנת JCP 2023

דמי טיפול בבקשה

צור קשר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
פרופ' מתי ברקוביץ ​יו"ר ועדת הלסינקי 08-9779561 ​mberkovitch@shamir.gov.il
אורטל אנגלנדר​ ​מרכזת ועדת הלסינקי ​08-9779561 OrtalA@shamir.gov.il
זוהר חלבי מזכירת ועדת הלסינקי ​08-9542149 zoharh@shamir.gov.il