קליטה לסטאז'

קליטה לסטאז'

הקליטה לסטאז' במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) הינה גמישה: ניתן להקלט כל חודש ע"פ בקשת הסטאז'ר, בכפוף לצרכי בית החולים.

הקליטה מתבצעת בשלושה ערוצים:

  1. קביעת תוכנית הסטאז' – נעשית מול מרכזת וועדת הסטאז' – שרונה נתנאל. ניתן לתאם פגישה בטלפון 08-9779577. קביעת התוכנית נעשית בשיתוף ותיאום הסטאז'ר תוך התייחסות לרצונות הסטאז'ר וצורכי המערכת.
  2. קליטה לעבודה – נעשית מול מחלקת משאבי אנוש. יש להגיע למחלקת משאבי אנוש עם הפנייה ממשרד הבריאות וטופס הרשאה לעסוק בסטאז'.
  3. שיחת היכרות עם פרופ' ארנה טל, יו"ר וועדת הסטאז' תתקיים במהלך החודש הראשון לסטאז'. הפגישה תתואם על ידה מזכירתה.

שינוי במועד תחילת הסטאז'

  1. שינוי במועד תחילת הסטאז'. רשאי להתחיל בסטאז', כל תלמיד לרפואה שסיים את לימודיו, עמד בבחינות הגמר וקבל הרשאה לסטאז' ממשרד הבריאות. כמו כן, בוגר רפואה מחו"ל שקיבל דיפלומה מוכרת, אשר עמד בהצלחה בבחינה לקראת הסטאז' וניתנה לו הרשאה לסטאז' מטעם משרד הבריאות.
  2. שינוי במועד תחילת הסטאז' יש להפנות למשרד הבריאות לפרופ' שאול יציב.

סטאז' נמשך 12 חודשים, ובתוך זה חודש חופשה. תקופת היעדרות בסטאז' כגון: שירות מילואים, מחלה או לידה, עד 30 יום במצטבר, תיחשב כחלק מהסטאז'. כל תקופה מעבר ל- 30 יום תחייב בהארכת הסטאז' שלא על חשבון חופשה. אישור לכך יש לקבל מראש ממשרד הבריאות.