Arthro Mentor

סימולטור לתרגול פרוצדורות אורתופדיות אנדוסקופיות כגון דיאגנוזה וטיפול בניתוחי ברך, כתף וירך. הסימולטור מאפשר לאורתופדים להתאמן בסביבה מדמה מציאות ומאפשר קיצור של עקומת הלמידה אצל המתמחים.