לו"ז קורס POCUS

הקורס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול