ועדה להפסקת הריון

הועדה להפסקת הריון במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) פועלת עפ"י החוק לתיקון דיני עונשין תשל"ז 1977 ונהלי משרד הבריאות, שמבטיחים אישור הפסקת הריון בהתאם לסעיפי החוק.

במסגרת השירותים שלנו כמרכז רפואי הינך יכולה לקבל התקן למניעת הריון ללא עלות - לפרטים נוספים לחצי כאן

באילו מקרים ניתן להפסיק הריון?
החוק מפרט את המצבים בהם מותר לבצע הפסקת הריון:
• כאשר האישה למטה מגיל הנישואין (עד 18), או מלאו לה 40 שנה ויותר.
• ההריון נובע מיחסים אסורים על פי החוק הפלילי, או מיחסי גילוי עריות, או שלא מנישואין.
• הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
• המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
ביצוע הפסקת הריון (בהתאם לסעיפים אלה) טעון אישור של ועדה להפסקת הריון והוא ניתן לביצוע רק במוסדות רפואיים שהוכרו לכך ע"י משרד הבריאות.
יש להצטייד במסמכים רלוונטיים ע"פ סעיפי החוק.


כיצד פונים?
לאישה בהריון רשאית לפנות לכל ועדה בבתי החולים המאושרים.
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא), מתקיימת ועדה שלוש פעמים בשבוע, בימים א', ג' וה', בבניין מרפאות חוץ, לצורך תיאום תור לוועדה עלייך להתקשר לטלפון: 08-9779610, לא ניתן להגיע לועדה ללא תיאום תור.
בעת הפניה לוועדה עלייך להצטייד בתעודת זהות (כולל ספח), בתשובת האולטראסאונד המתעדת את גיל ההיריון, במסמכים רפואיים מתאימים אחרים ובאמצעי תשלום עבור פתיחת תיק.
אין צורך בקבלת הסכמה של בעל ו/או בן זוג.
העדר מסמכים מתאימים עלול לעכב את פנייתך לוועדה.


מה קורה בועדה?
לאחר קביעת תור לוועדה, יש להגיע על פי שעת הזימון למרפאות החוץ בניין 106 קומת כניסה.
לאחר רישום וביצוע אולטראסאונד אצלנו (לנשים שנדרשו על כך) יש להמתין בקומה אחת אגף ב' במרפאת נשים.
השהייה בין 3-4 שעות עד לתום הועדה הרפואית.
עם ההגעה למרפאת נשים, תמתיני לעובדת הסוציאלית של הועדה לשיחה במסגרתה מוסברים ומובהרים ההליכים לאישור הבקשה. ניתן יעוץ על פי הצורך לגבי קשיי ההחלטה עצמה או בעיות הנלוות למצב. במקרים מתאימים תיבדקנה במשותף אפשרויות למציאת פתרון אחר.
לאחר מכן תופני לוועדה בה משתתף תמיד רופא מומחה אשר מסביר את תהליך הפסקת ההריון על שלביו השונים, את השיטות האפשריות ואת הסיבוכים אשר עלולים להיות כרוכים בפעולה.
לאחר אישור הועדה ובתום השיחה תתבקשי לחתום על הסכמה לבצוע הפסקת ההריון ועל כך שקיבלת הסבר מפורט ומובן טרם החתימה. הרופא מאשר בכתב את החתימה.
במקרה בו לא תאושר הפסקת ההריון מחובת הועדה לאפשר לך להופיע לפניה ולמסור את הסתייגויותייך.
החלטת הועדה נמסרת בדרך כלל מיידית, ומפרטת את הסעיף בחוק לפיו אושרה הפסקת ההריון.


חשוב לדעת
לידיעתך, ביצוע הפסקת הריון כרוך בתשלום או בהצגת התחייבות כספית מקופת החולים המבטחת. אישה זכאית לבצוע הפסקת הריון על חשבון הקופה המבטחת (במידה והפסקת ההיריון אושרה ע"י ועדה ובוצעה במוסד רפואי מוכר בהתאם לחוק העונשין - 1977) במקרים הבאים:
• נשים עד גיל 32 כולל.
• ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מגילוי עריות.
• העובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
• המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.


הרכב הועדה
הועדה מונה לפי החוק שלושה חברים, שני רופאים ועובדת סוציאלית המתמנים ע"י מנהלי ביה"ח.


קטינות וצעירות עד גיל 19
חוק ההפלות מאפשר לקטינה לבצע את ההפלה ללא צורך באישור אפוטרופוס - נערות אינן צריכות לשלם עבור הועדה וההפלה עצמה. לאחר תיאום התור תופני לדבר עם עובדת סוציאלית.