נהלים

משך ההשגחה השכיח במחלקת ההתאוששות לאחר ניתוח, נע בין 45 דקות ועד מספר שעות, כאשר הוא תלוי בסוג הניתוח ובמצבו של המטופל. רובו המכריע של הציוד ינותק עם שחרור החולה. חלק קטן של המטופלים לאחר ניתוחים קשים, ממשיכים בהשגחה במחלקת התאוששות במשך 24-48 שעות. ​

מסירת מידע רפואי על המטופלים בהתאוששות

בדרך כלל מוסר הרופא המנתח פרטים על הניתוח למשפחה מיד בתום הניתוח, כאשר המטופל נמצא בחדר התאוששות או בדרכו לשם. במידה ולרופא המרדים יש מידע נוסף, גם הוא ייצא למשפחה לעדכנם מחוץ לחדר הניתוח. פרטים רפואיים בקשר למטופלים השוהים בחדר ההתאוששות לתקופה ממושכת- יינתנו ע"י צוות הרופאים המרדימים וע"י אחיות ההתאוששות, לפחות פעם אחת ביום או לפי דרישה. בנוסף, ישנם מתנדבים המוסרים אינפורמציה למשפחות המנותחים לצד קיומו של מסך גדול, עליו משודר מסלול החולים משלב הקבלה לחדרי הניתוח ועד המעבר למחלקת ההתאוששות. ​

נוהל ביקור בחדר התאוששות

בני משפחתם של המטופלים העוברים ניתוחים, חרדים לשלומם באופן טבעי ומעוניינים לראותם מיד לאחר הניתוחים. עם זאת, דווקא בתקופת התאוששות זקוק המטופל לרגיעה ולהימנע מגירויים מיותרים, לשאוף לסביבה נקייה ככל האפשר מזיהומים, לניטור והשגחה צמודה, ובנוסף, לטיפול יעיל ואיכותי בכאב שלאחר הניתוח. כמו כן, הטיפול במצבי חירום שונים, המתבצע לעיתים בחדר התאוששות, איננו מאפשר כניסת מבקרים כלל. משום כך, יש למחלקה נהלים קבועים באשר למדיניות הביקור במחלקה- אותם מתבקש ציבור המשפחות  לכבד.
 
על פי נהלים אלה, מורשים בני משפחה להיכנס לחדר ההתאוששות במקרים הבאים בלבד:
1. תינוק או ילד (עד גיל 16) לאחר ניתוח- ההורים יוזמנו לחדר התאוששות מיד עם התעוררותו ותותר שהייתם לצידו עד לשחרורו למחלקה.
2. כאשר מתקבל מטופל עם קשיי שפה או מצב בלבולי הדורש שהות של בן משפחה, תותר כניסת מבקר אחד ולזמן מוגבל, בהתאם למצב המטופל.
3. כאשר המנותח עתיד לשהות בהתאוששות למשך הלילה, יוכלו בני המשפחה לבקרו מספר פעמים (2 מבקרים כל פעם) בתיאום עם האחות המופקדת על הטיפול בו, תוך התחשבות במצבו ובצרכיו האחרים (מנוחה, טיפול בכאב, טיפולים ועוד).
4. כאשר המנותח מתעכב בחדר התאוששות מעל 3 שעות, תותר כניסת בן משפחה אחד לזמן קצר, זאת בהתאם למצב המטופל ובתיאום עם האחות המופקדת על הטיפול בו.
5. לאחר ניתוח ארוך (מעל 6 שעות) נשתדל לאפשר ביקור של בן משפחה אחד וזאת לזמן קצר בלבד, בהתאם למצב המטופל ובתיאום האחות המופקדת על הטיפול.

בכל מקרה, הביקור בחדר התאוששות יתבצע על פי הזמנת צוות האחיות במחלקה, באופן ישיר או בעזרתם האדיבה של המתנדבים הנמצאים בכניסה לחדר הניתוח. ​
בסיום תהליך ההתאוששות ולאחר שייבדק המנותח על ידי רופא מרדים ויימצא כשיר להעברה, יועבר המטופל למחלקה. לבני המשפחה תימסר הודעה מקדימה על ידי צוות האחיות. לידיעתכם, ביקורי משפחות בהתאוששות עלולים להיפסק, להתבטל או להתעכב, וזאת בשל ביצוע טיפולים שונים, בדיקות מיוחדות, ביקור רופאים או מצב חירום. אנא קבלו זאת בהבנה.