הסכמים

​במסגרת ההסכם שבין המרכז שמיר הרפואי (אסף הרופא) לכללית מושלם, ניתנים שירותים בתחום ה IVF - טיפולי הפריה חוץ גופית מילד שלישי ומעלה. 

לפרטים ניתן לפנות למחלקה או לאתר כללית מושלם!

יש לציין כי ליחידת ההפריה החוץ גופית של שמיר (אסף הרופא) הסכמים עם כל קופות החולים. לפרטים יש לפנות למזכירות המחלקה.